Záchranářská ulička

Poměrně nedávno byl sjednocen způsob vytváření záchranářské uličky s okolními státy. V současné době musí řidiči vozidel na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla uhýbat v levém jízdním pruhu doleva a v ostatních pruzích doprava. Měla by tak být vytvořena záchranářská ulička o šířce minimálně 3 m. Díky dodržování tohoto pravidla umožníte průjezd odtahovkám, vozidlům hasičského záchranného sboru, sanitkám a dalším vozidlům s právem přednosti jízdy.

Výklad zákona

§41 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: Není-li dálniceje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ nebo silnice pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ s nejméně dvěma jízdními pruhyje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhyje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnicije část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacíchje vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.

V jakých situacích jsme povinni záchranářskou uličku vytvořit?

Kdo může využít záchranářskou uličku?

Jak se vytváří záchranářská ulička u dvouproudé a tříproudé silnice?

Dvouproudá silnice: pravý jízdní pruh uhýbá doprava a levý jízdní pruh doleva
Tříproudá silnice: pravý a střední jízdní pruh uhýbá doprava a levý jízdní pruh doleva

Související videa

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
122

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.