Rychlost jízdy

Nejvyšší dovolená rychlost je v různých situacích odlišná. Jako řidič vozidla musíte rozlišovat, zda jedete v obci nebo mimo obec. Zároveň platí jiné rychlostní limity pro řidiče vozidel osobního vozidla, nákladního vozidla nebo autobusu.

Související dopravní značení

Výklad zákona

§18 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

§18 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí:

 1. snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
 2. omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

§18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

Rychlost mimo obec

 • Automobil do 3 500 kg: 90 km/hod
 • Autobus: 90 km/hod
 • Motocykl: 90 km/hod
 • Nákladní automobil: 80 km/hod

Rychlost na silnici pro motorová vozidla mimo obec

 • Automobil do 3 500 kg: 110 km/hod
 • Autobus: 110 km/hod
 • Motocykl: 110 km/hod
 • Nákladní automobil: 80 km/hod

Rychlost na dálnici mimo obec

 • Automobil do 3 500 kg: 130 km/hod
 • Autobus: 130 km/hod
 • Motocykl: 130 km/hod
 • Nákladní automobil: 80 km/hod

§18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1.

Rychlost v obci

 • Automobil do 3 500 kg: 50 km/hod
 • Autobus: 50 km/hod
 • Motocykl: 50 km/hod
 • Nákladní automobil: 50 km/hod

Rychlost na silnici pro motorová vozidla v obci

 • Automobil do 3 500 kg: 80 km/hod
 • Autobus: 80 km/hod
 • Motocykl: 80 km/hod
 • Nákladní automobil: 80 km/hod

Rychlost na dálnici v obci

 • Automobil do 3 500 kg: 80 km/hod
 • Autobus: 80 km/hod
 • Motocykl: 80 km/hod
 • Nákladní automobil: 80 km/hod

§18 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

§18 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1.

§18 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.

§18 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.

Nasazování sněhových řetězů

Ve videu je znázorněno, jak správně nainstalovat sněhové řetězy na kola vozidla.

§18 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.: Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích neplatí pro řidiče zpravodajských služeb15), Generální inspekce bezpečnostních sborů45) a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem,16) je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060216

1 / 1

06060216: Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060209

1 / 1

06060209: Řidič smí jet jen takovou rychlostí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060371

1 / 1

06060371: Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060102

1 / 1

06060102: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, s výjimkou autobusu, smí jet mimo obec rychlostí nejvýše:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na