Rychlost jízdy

Nejvyšší dovolená rychlost je v různých situacích odlišná. Jako řidič vozidla musíte rozlišovat, zda jedete v obci nebo mimo obec. Zároveň platí jiné rychlostní limity pro řidiče vozidel osobního vozidla, nákladního vozidla nebo autobusu.

Statistiky dopravních nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti

Zdroj: Policie ČR

Související dopravní značení

Výklad zákona

Faktory ovlivňující volbu rychlosti

§18 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Rychlost jízdy musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Náhlé snížení rychlosti

§18 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

Omezování plynulosti provozu

§18 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

Rychlost vozidel do 3,5 tuny a autobusů mimo obec

§18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jiného motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

Rychlost mimo obec

Rychlost na silnici pro motorová vozidla mimo obec

Rychlost na dálnici mimo obec

Rychlost vozidel do 3,5 tuny a autobusů v obci

§18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: V obcije zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ nebo silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“, nejvýše 80 km.h-1.

Rychlost v obci

Rychlost na silnici pro motorová vozidla v obci

Rychlost na dálnici v obci

Nejvyšší povolená rychlost vozidla a soupravy

§18 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, a jde-li o jízdní soupravuje souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj soupravy.

Snížení rychlosti místní úpravou

§18 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ nebo silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1.

Zvýšení rychlosti místní úpravou

§18 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.

Rychlost při použití sněhových řetězů

§18 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: Při použití sněhových řetězů na vozidleje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.

Rychlost vozidel Policie

§18 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.: Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích neplatí pro řidičeje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zpravodajských služeb, Generální inspekce bezpečnostních sborů a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.

Přestupky týkající se rychlosti jízdy

Ověř si své znalosti!

/8

Rychlost jízdy

06060102: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, s výjimkou autobusu, smí jet mimo obec rychlostí nejvýše:

06060209: Řidič smí jet jen takovou rychlostí:

06060216: Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit:

06060371: Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:

06060104: Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič:

06060103: Pokud není dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“ dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše:

06040268: Řidič nesmí překročit:

6060280: Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče:

Your score is

The average score is 0%

0%

Související videa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments