Rychlost jízdy

Nejvyšší dovolená rychlost je v různých situacích odlišná. Jako řidič vozidla musíte rozlišovat, zda jedete v obci nebo mimo obec. Zároveň platí jiné rychlostní limity pro řidiče osobních vozidel a nákladních. Rychlost jízdy je potřeba upravit mnoha faktorům a nejenom rychlostním limitům v daném úseku. Je zapotřebí vzít v úvahu například zkušenosti řidiče, stav vozovky nebo vozidla. Porušování rychlostních limitů se nevyplácí. Každý rok je na českých silnicích usmrceno kolem dvou stovek osob z důvodu nepřiměřené rychlosti.

Související dopravní značení

Nejnižší dovolená rychlost
Nejnižší dovolená rychlost
Konec nejnižší dovolené rychlosti
Konec nejnižší dovolené rychlosti
Nejvyšší dovolená rychlost
Konec nejvyšší dovolené rychlosti
Měření rychlosti
Měření rychlosti
Konec měření rychlosti
Konec měření rychlosti
Nejvyšší dovolené rychlosti
Nejvyšší dovolené rychlosti
Doporučená rychlost
Doporučená rychlost

Přehled rychlostních limitů

rychlost jízdy v čr
Rychlosti jízdy vozidel v ČR

Ukončení rychlostních limitů

Rychlost v obci 50 km/hod
rychlost v obci 30 km/hod
Rychlost v obci snížená na 30 km/hod
rychlost v obci zóna 30
Rychlost v obci zóna 30 km/hod

Výklad zákona

Faktory ovlivňující volbu rychlosti

§18 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Rychlost jízdy musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Náhlé snížení rychlosti

§18 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

Omezování plynulosti provozu

§18 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

Rychlost vozidel do 3,5 tuny a autobusů mimo obec

§18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jiného motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

Rychlost mimo obec

Rychlost na silnici pro motorová vozidla mimo obec

Rychlost na dálnici mimo obec

Rychlost vozidel do 3,5 tuny a autobusů v obci

§18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: V obcije zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ nebo silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“, nejvýše 80 km.h-1.

Rychlost v obci

Rychlost na silnici pro motorová vozidla v obci

Rychlost na dálnici v obci

Nejvyšší povolená rychlost vozidla a soupravy

§18 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, a jde-li o jízdní soupravuje souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj soupravy.
nejvyšší rychlost jízdní soupravy
Maximální rychlost této jízdní soupravy je 30 km/hod
nejvyšší dovolená rychlost jeřábu
Nejvyšší rychlost jízdy jeřábu max 80 km/hod
Nejvyšší rychlost jízdy Scania max 90 km/hod

Snížení rychlosti místní úpravou

§18 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnicije pozemní komunikace označená dopravní značkou „Dálnice“ nebo silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1.
Snížená rychlost v obci zóna 30 km/hod
Snížená rychlost jízdy v obci zóna 30 km/hod
Snížená rychlost v obci o 20 km/hod
Snížená rychlost jízdy v obci o 20 km/hod
Snížená rychlost jízdy v obci o 10 km/hod
Zvýšená rychlost mimo obec na 70 km/hod
Snížená rychlost mimo obec na 70 km/hod

Zvýšení rychlosti místní úpravou

§18 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidlaje pozemní komunikace označená dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“ se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.
Zvýšená rychlost jízdy v obci na 70 km/hod
Zvýšená rychlost jízdy v obci na 70 km/hod
Zvýšená rychlost jízdy v obci na 70 km/hod

Rychlost při použití sněhových řetězů

§18 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: Při použití sněhových řetězů na vozidleje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.

Rychlost vozidel Policie

§18 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.: Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích neplatí pro řidičeje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zpravodajských služeb, Generální inspekce bezpečnostních sborů a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.

Přestupky týkající se rychlosti jízdy

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
523

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Související videa

Napsat komentář