Předpisy o provozu vozidel

Předpisy o provozu vozidel musí každý řidič bezpodmínečně znát. Tyto předpisy stanovují například, jakou rychlostí smíme jet v obci a mimo obec, jakým způsobem smíme předjíždět nebo kde nemůžeme zastavit vozidlo. V případě nedodržování těchto předpisů nám samozřejmě hrozí pokuta, ale hlavně můžeme ohrozit sebe nebo další účastníky silničního provozu. Dodržujte prosím předpisy o provozu vozidel.

Kapitoly předpisů o provozu vozidel

Abyste dokázali porozumět předpisům o provozu vozidel, je třeba se nejprve naučit termíny používané v této kapitole.

Víte na jaké části vozovky se máte při jízdě držet? Můžete využít pro svou jízdu krajnici? Odpovědi najdete v kapitole o směru a způsobu jízdy.

Víte v jakém pruhu se jezdí v obci a mimo obec v případě že jedete po komunikaci s dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru? Odpovědi najdete v kapitole o jízdě v jízdních pruzích.

Musíte dávat přednost v jízdě cyklistovi odbočujícímu do vašeho pruhu z vyhrazeného pruhu? Musíte dát přednost v jízdě autobusu vyjíždějícímu ze zastávky? Odpovědi najdete v kapitole o jízdě ve zvláštních případech.

Můžete omezit řidiče protijedoucího vozidla v případě objíždění? Musíte při objíždění dávat znamení o změně směru jízdy? Odpovědi najdete v kapitole o objíždění.

Můžete vozidlo předjíždět zprava? Můžete při předjíždění omezit řidiče vozidla jedoucí za Vámi? Odpovědi najdete v kapitole o předjíždění.

Víte jakou rychlostí smíte jet po silnici pro motorová vozidla? Víte jakou rychlostí smíte jet v případě použití sněhových řetězů? Odpovědi najdete v kapitole o rychlosti jízdy.

Jaká vzdálenost mezi vozidly se považuje za bezpečnou? Jak zjistíte, jestli dodržujete bezpečnou vzdálenost? Odpovědi najdete v kapitole o vzdálenosti mez vozidly.

Kdo se vyhýbá v případě, že je na vozovce překážka nebo zúžená vozovka? Kdo v takovém případě musí ze situace vycouvat? Odpovědi najdete v kapitole o vyhýbání.

Můžete při odbočování omezit řidiče vozidel jedoucí za Vámi? Musíte dávat přednost tramvajím v obou směrech při odbočování vlevo? Odpovědi najdete v kapitole o odbočování.

Zjistěte, jak se chovat při jízdě křižovatkou a jaké musíte dodržovat povinnost v kapitole o jízdě křižovatkou.

Musíte dávat přednost vozidlům v obou směrech, když vyjíždíte z pěší nebo obytné zóny? Odpovědi najdete v kapitole o vjíždění na komunikaci.

Můžete omezit řidiče vozidel při couvání? Smíte předjíždět cyklistu na železničním přejezdu? Odpovědi najdete v kapitole o otáčení a couvání.

Můžete stát v jednosměrce pouze vpravo i vlevo? V jakých situacích můžete zastavit v druhé řadě? Odpovědi najdete v kapitole o zastavení a stání.

Musíte se před přejetím přejezdu rozhlédnout zda nepříijíždá vlak? Jakou rychlostí smíte jet přes železniční přejezd? Odpovědi najdete v kapitole o železničním přejezdu.

Jak se zachováte při odbočování, když Vám nefungují směrová světla? Musíte dávat znamení o změně směru jízdy, když najíždíte na kruhový objezd? Odpovědi najdete v kapitole o znamení o změně směru jízdy.

V jaké situaci můžete dávat zvukové výstražné znamení a v jaké situaci světelné výstražné znamení? Odpovědi najdete v kapitole o výstražném znamení.

Za jakých podmínek nesmíte používat světla pro denní svícení? Smíte použít dálková světla v obci? Odpovědi najdete v kapitole o osvětlení vozidel.

Jakou rychlostí smíte jet při vlečení vozidla? Smí být motocykl použit jako vlečné vozidlo? Odpovědi najdete v kapitole o vlečení vozidel.

Smí se na dálnici pohybovat stopaři? Jaká je nejnižší dovolená rychlost na dálnici? Odpovědi najdete v kapitole o provozu na dálnici.

Jakou rychlostí se smí jezdit v obytné a pěší zóně? Jaká vozidla smí vjíždět do pěší zóny? Odpovědi najdete v kapitole obytná a pěší zóna.