Postup při dopravní nehodě

Tato kapitola učebnice autoškoly bude poskytovat důležité znalosti a praktické dovednosti pro správnou reakci v případě dopravní nehodyBudeme se věnovat zajištění bezpečnosti na místě nehody, jako je například vypnutí motoru a použití varovných světel. Dále se budeme zabývat povinností volání záchranné služby a policie v závislosti na závažnosti nehody. Budeme také probírat, jak se správně zachovat vůči dalším účastníkům nehody a jak se chovat k posádce vozidla. V případě že jste svědkem dopravní nehody, myslete nejprve na své vlastní nebezpečí. Spousta zranění, které bohužel končí i smrtí jsou následkem sekundárních nehod. Pokuste se v dané situaci nepanikařit a postupovat podle níže uvedeného postupu.

Postup při dopravní nehodě

Postup při dopravní nehodě v praxi

Ověř si své znalosti!

0%
0 hlasy, 0 avg
191

Dopravní nehoda

1 / 18

09010008: Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě pouze na vozidle, jehož řidič měl účast na dopravní nehodě nebo ke hmotné škodě na věci přepravované v tomto vozidle nepřevyšující 100 000 Kč:

2 / 18

09010007: Účastníci dopravní nehody, při které došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle:

3 / 18

09010006: Dojde-li při dopravní nehodě k poškození obecně prospěšného zařízení, jsou účastníci dopravní nehody:

4 / 18

09010005: Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit tuto událost policistovi, dojde-li při nehodě:

5 / 18

09010004: Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit policistovi:

6 / 18

09010003: Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi:

7 / 18

09010002: Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi:

8 / 18

06060215: Řidič, který měl účast na dopravní nehodě:

9 / 18

06060205: Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

10 / 18

06060204: Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

11 / 18

06060178: Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

12 / 18

06060144: Dojde-li při dopravní nehodě k poškození životního prostředí, jsou účastníci dopravní nehody povinni:

13 / 18

06060143: Dojde-li při dopravní nehodě k poškození pozemní komunikace, jsou účastníci dopravní nehody povinni:

14 / 18

06040277: Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

15 / 18

08100003: Při jízdě na dálnici jste se stali s vaším automobilem účastníkem dopravní nehody. V jakém pořadí budete postupovat?

16 / 18

06040213: Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:

17 / 18

11020008: Poraněný se po dopravní nehodě domáhá tekutin, jak se zachováte:

18 / 18

11020006: U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:

Your score is

Průměrné skóre je 69%

0%

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel