Zdravotnická příprava

Zdravotnická příprava v autoškole posiluje schopnosti žáka poskytnout rychlou a adekvátní pomoc v případě nouze. Zvyšuje také povědomí o důležitosti zdravotní bezpečnosti na silnicích. Výuka zahrnuje nejenom správný způsob poskytnutí první pomoci, ale i základní ošetření nejčastějších zranění. Celkově zdravotnická příprava v autoškole podporuje bezpečnost silničního provozu a chrání zdraví řidičů i ostatních účastníků na cestách

Kapitoly o zdravotní přípravě

Víte, co by mělo být součástí lékárničky v autě a motorce? Odpovědi najdete v kapitole o obsahu lékárničky.

Věděli byste jak se zachovat u první pomoci? Víte na jaké telefonní čísla volat? Odpovědi najdete v kapitole o první pomoci.

Uměli byste správně provést srdeční masáž v případě že by to bylo potřeba? Správný postup najdete v kapitole o srdeční masáži

Uměli byste poskytnout umělé dýchání v případě potřeby? Správnou techniku najdete v kapitole o umělém dýchání.

Jak se zachováte v případě, že by se někomu z Vašeho okolí přihodil úraz hlavy? Správný postup najdete v kapitole o úrazu hlavy.

Víte, jak se zachovat v případě úrazu páteře? Odpověd najdete v kapitole o úrazu páteře.

Víte, jak zastavit masivní krvácení? Jaký je správný postup při masivním krvácení? Odpovědi najdete v kapitole o masivním krvácení.

Jak se zachováte v případě, že jste svědkem dopravní nehody? Správný postup najdete v kapitole o dopravní nehodě.