Zdravotnická příprava

Obsah a rozsah zdravotnické přípravy dle zákona

Kapitoly o zdravotní přípravě

Víte, co by mělo být součástí lékárničky v autě a motorce? Odpovědi najdete v kapitole o obsahu lékárničky.

Věděli byste jak se zachovat u první pomoci? Víte na jaké telefonní čísla volat? Odpovědi najdete v kapitole o první pomoci.

Uměli byste správně provést srdeční masáž v případě že by to bylo potřeba? Správný postup najdete v kapitole o srdeční masáži

Uměli byste poskytnout umělé dýchání v případě potřeby? Správnou techniku najdete v kapitole o umělém dýchání.

Jak se zachováte v případě, že by se někomu z Vašeho okolí přihodil úraz hlavy? Správný postup najdete v kapitole o úrazu hlavy.

Víte, jak se zachovat v případě úrazu páteře? Odpověd najdete v kapitole o úrazu páteře.

Víte, jak zastavit masivní krvácení? Jaký je správný postup při masivním krvácení? Odpovědi najdete v kapitole o masivním krvácení.

Jak se zachováte v případě, že jste svědkem dopravní nehody? Správný postup najdete v kapitole o dopravní nehodě.

Ověř si své znalosti! ze zdravotnické přípravy!

/27

Zdravotnická příprava

1 / 27

11020006: U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:

2 / 27

11020024: Jste svědek dopravní nehody, na místě jsou dva zranění, z nichž jeden je v bezvědomí, druhý při vědomí, ale výrazně krvácí. Jaký bude Váš postup?

3 / 27

06040213: Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:

4 / 27

11020026: Poraněný je při vědomí a velmi silně krvácí z rány na krku. Co uděláte?

5 / 27

11020025: Zjistíte, že poraněný má v ráně zabodnuté cizí těleso. Co uděláte?

6 / 27

11020024: Jste svědek dopravní nehody, na místě jsou dva zranění, z nichž jeden je v bezvědomí, druhý při vědomí, ale výrazně krvácí. Jaký bude Váš postup?

7 / 27

11020019: Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:

8 / 27

11080004: U poraněného s podezřením na úraz páteře:

9 / 27

11020027: Poraněný je při vědomí a stěžuje si na silnou bolest v oblasti zad, eventuálně na brnění nebo necitlivost dolních končetin. Jaké by mohl mít poranění?

10 / 27

11020013: Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:

11 / 27

09040018: Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:

12 / 27

11020022: Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest:

13 / 27

11020021: Jak jednoznačně zjistíte, že poraněný dýchá:

14 / 27

11020009: Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:

15 / 27

13050001: Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

16 / 27

11020029: Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější

17 / 27

11020014: Při provádění zevní srdeční masáže je správné stlačení hrudní kosti asi o:

18 / 27

11020010: Jak budete postupovat, jste-li sami a opakovaně se Vám nedaří zajistit dýchací cesty:

19 / 27

11020002: Kdy zahájíte zevní srdeční masáž:

20 / 27

10070002: Jak budete postupovat u zraněného v bezvědomí, který nedýchá a opakovaně se Vám nedaří uvolnit jeho dýchací cesty:

21 / 27

10070001: Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

22 / 27

09040010: Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

23 / 27

11020018: Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc:

24 / 27

09040014: Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:

25 / 27

06060268: Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

26 / 27

06050284:První pomoc je povinen poskytnout:

27 / 27

11020008: Poraněný se po dopravní nehodě domáhá tekutin, jak se zachováte:

Your score is

The average score is 0%