Osvětlení vozidel

Související dopravní značení

Výklad zákona

§32 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.

§32 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

§32 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Osvětlení vozidla před železničním přejezdem

V případě že bychom mohli oslnit řidiče v protisměru, musíme přepnout světla na obrysová.

§32 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

§32 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna.

§33 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidlo nebo jízdní souprava, jejichž rozměry nebo rozměry nákladu přesahují míry stanovené zvláštním právním předpisem, musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla.

§33 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo na pozemní komunikaci mimo obec musí mít rozsvícena alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace obrysová nebo parkovací světla, popřípadě musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. To neplatí na parkovišti.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060188

1 / 1

06060188: Motorové vozidlo musí mít za jízdy:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 11040006

1 / 1

11040006: Je porušením zákona, pokud vozidlo svítí za normální, nesnížené viditelnosti pouze světly pro denní svícení?

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060190

1 / 1

06060190: Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060096

1 / 1

06060096: Kdy smíte při jízdě s motorovým vozidlem, které je vybaveno světly pro denní svícení, těmito světly svítit?

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na