Osvětlení vozidel

Související dopravní značení

Rozsviť světla
Rozsviť světla
Rozsviť světla - konec
Rozsviť světla – konec
Mlha
Mlha

Výklad zákona

Použití potkávacích světel a světel denního svícení

§32 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.

Použití světel při snížené viditelnosti

§32 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj musí mít za jízdy při snížené viditelnostije situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

Použití dálkových světel

§32 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacíchje každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. Při zastavení vozidlaznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče před železničním přejezdemje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Osvětlení vozidla před přejezdem

Osvětlení vozidla před železničním přejezdem

V případě že bychom mohli oslnit řidiče v protisměru, musíme přepnout světla na obrysová.

Použití mlhových světel

§32 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Přední světla do mlhy smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

Znečištění světel

§32 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna.

Činná plocha světel zakryta sněhem

Rozsvícená světla jízdní soupravy

§33 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidloje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus nebo jízdní soupravaje souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, jejichž rozměry nebo rozměry nákladu přesahují míry stanovené zvláštním právním předpisem, musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla.

Použití světel když je vozidlo překážka

§33 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidlo stojící za snížené viditelnosti je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu v obcije zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují na místě, kde tvoří překážku provozu na pozemních komunikacíchje vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace, nebo na pozemní komunikaci mimo obec musí mít rozsvícena alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace obrysová nebo parkovací světla, popřípadě musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. To neplatí na parkovišti.

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
430

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Související videa

Napsat komentář