Osvětlení vozidel

Správné osvětlení vozidla je základní povinností řidiče, ale také klíčem k prevenci nehod a zlepšení celkové bezpečnosti silničního provozu. Správné používání světel je nezbytné pro dobrou viditelnost, jak pro vás, tak pro ostatní účastníky silničního provozu. V této kapitole si proto probereme, jaké světla na vozidle vlastně máte a kdy které světlo můžete použít.  

Související dopravní značení

Rozsviť světla
Rozsviť světla
Rozsviť světla - konec
Rozsviť světla – konec
Mlha
Mlha

Druhy světel u osobního automobilu

Přední světla osobního automobilu

Přední světla osobního automobilu

Zadní světla osobního automobilu

Zadní světla osobního automobilu

Výklad zákona

§32 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

Osvětlení motorového vozidla

§32 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj musí mít za jízdy při snížené viditelnostije situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

Použití světel při snížené viditelnosti

pouziti svetel pri snizene viditelnosti
Použití světel při snížené viditelnosti

§32 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacíchje každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. Při zastavení vozidlaznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče před železničním přejezdemje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Oslnění strojvedoucího vlaku dálkovými světly

V případě že bychom mohli oslnit řidiče v protisměru, musíme přepnout světla na obrysová.

Oslnění strojvedoucího vlaku dálkovými světly
Oslnění strojvedoucího vlaku dálkovými světly

Oslnění řidiče vozidla na železničním přejezdu

V případě že bychom mohli oslnit řidiče v protisměru, musíme přepnout světla na obrysová.

Oslnění řidiče na železničním přejezdu
Oslnění řidiče vozidla na železničním přejezdu

§32 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Přední světla do mlhy smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

Použití mlhových světel

použití mlhových světel
Použití mlhových světel

§32 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna.

Zakrytá činná plocha světel

Abychom byli na vozovce dostatečně viditelní pro ostatní řidiče, je zapotřebí před jízdou zkontrolovat, jestli není světlo například zasněžené.

Činná plocha světel zakryta sněhem

§33 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidloje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus nebo jízdní soupravaje souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel, jejichž rozměry nebo rozměry nákladu přesahují míry stanovené zvláštním právním předpisem, musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla.

§33 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidlo stojící za snížené viditelnosti je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu v obcije zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují na místě, kde tvoří překážku provozu na pozemních komunikacíchje vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace, nebo na pozemní komunikaci mimo obec musí mít rozsvícena alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace obrysová nebo parkovací světla, popřípadě musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. To neplatí na parkovišti.

Osvětlení vozidla stojícího jako překážka

Přestupky týkající se osvětlení vozidla

Přestupky Bloková pokuta Pokuta ve správním řízení Počet bodů Zákaz řízení
Nerozsvícená světla
do 1 500 Kč / domluva
2 000 - 5 000 Kč
Neoprávněné užití výstražných světel
7 000 - 25 000 Kč
4 - 6 měsíců

Ověř si své znalosti!

0%
0 hlasy, 0 avg
881

Osvětlení vozidel

1 / 11

08080025: Při míjení osvětlených vozidel řidič musí:

2 / 11

06060479: Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí tohoto světla užívat:

3 / 11

06060447: Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná:

4 / 11

06060444: Úprava barvy světla vyzařovaného světelným zařízením vozidla je:

5 / 11

06060443: Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

6 / 11

2403009: Který z uvedených sdělovačů informuje řidiče motorového vozidla o rozsvícených obrysových světlech?

7 / 11

2403010: Který z uvedených sdělovačů informuje řidiče motorového vozidla o rozsvícených potkávacích světlech?

8 / 11

2403011: Který z uvedených sdělovačů informuje řidiče motorového vozidla o rozsvícených dálkových světlech?

9 / 11

2403012: Který z uvedených sdělovačů informuje řidiče motorového vozidla o rozsvícených předních mlhových světlech?

10 / 11

2403013: Který z uvedených sdělovačů informuje řidiče motorového vozidla o rozsvícených zadních mlhových světlech?

11 / 11

2403015: Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy smí tohoto světla užívat:

Your score is

Průměrné skóre je 85%

0%

Související videa

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel