Křižovatky řízené světelnými signály

Křižovatky řízené světelnými signály (semafory) jsou nadřazené křižovatkám s dopravními značkami a křižovatkám bez dopravních značek. Jsou však podřazené křižovatkám řízené policistou. Semafor je osazen tříbarevnou soustavou signálů. Na červený signál jsme povinni zastavit vozidlo, na zelený signál máme povoleno jet a žlutý signál (oranžový) upozorňuje, abychom se připravili k jízdě.

Přehled světelných signálů

Signál s červeným světlem „Stůj!“
Signál se žlutým světlem „Pozor!“
Signál se zeleným světlem „Volno“
Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“
Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“
Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“
Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“
Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
Signál žlutého světla ve tvaru chodce
Signál žlutého světla ve tvaru chodce
Doplňková zelená šipka
Doplňková zelená šipka
Signál pro opuštění křižovatky
Signál pro opuštění křižovatky

Význam světelných signálů

Signál se zeleným světlem „Volno“

Signál se zeleným světlem - Volno!

Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Doplňková zelená šipka

Doplňková zelená šipka
Doplňková zelená šipka

Signál pro opuštění křižovatky

Signál pro opuštění křižovatky
Signál pro opuštění křižovatky

Semafory s plnými signály

Křižovatka se semafory č. 0

V křižovatce se nacházejí pouze dvě vozidla. Pro obě vozidla svítí signál „volno“. Modré vozidlo odbočuje doleva, a proto musí dát přednost protijedoucímu červenému vozidlu.

Křižovatka č.0
Řešení křižovatky č.0

Křižovatka se semafory č. 1

V křižovatce se nachází dvě vozidla a na přechodu pro chodce je chodec. Pro obě vozidla platí signál „volno“, ale modré vozidlo musí dát přednost protijedoucímu vozidlu. Jakmile červené vozidlo odjede z křižovatky, najíždí si modré vozidlo do křižovatky a dává přednost chodci na přechodu.

Křižovatka č.1
Řešení křižovatky č.1

Křižovatka se semafory č. 2

V křižovatce se nachází dvě vozidla, které obě odbočují doleva. Pro obě vozidla platí signál „volno“ a mohou se tedy míjet vlevo pravými boky vozidel. Musejí však dát přednost chodcům na přechodu pro chodce.

Křižovatka č.2
Řešení křižovatky č.2

Křižovatka se semafory č. 3

V křižovatce se nacházejí čtyři vozidla. Červenému a modrému svítí signál „volno“. Červené vozidlo odbočuje doleva, a proto dává přednost protijedoucímu vozidlu. Modré vozidlo odbočuje doprava a musí dát přednost chodci na přechodu. Ostatní vozidla čekají na signál „volno“. 

Křižovatka č.3
Řešení křižovatky č.3

Křižovatka se semafory č. 4

V křižovatce se nacházejí čtyři vozidla a na přechodu pro chodce je chodec. Řídíme se v tomto případě světelnými signály, protože jsou nadřazené svislým dopravním značkám. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto dává přednost protijedoucímu vozidlu. Červené vozidlo tedy najíždí do křižovatky a dává přednost chodci na přechodu pro chodce. Zelené a růžové vozidlo čekají na signál „volno“.

Křižovatka č.4
Řešení křižovatky č.4

Křižovatka se semafory č. 5

V křižovatce se nacházejí dvě vozidla a řídí se světelnými signály, které jsou nadřazené svislým dopravním značkám. Pro zelené vozidlo platí signál „volno“ a proto opouští křižovatku jako první (chodec má v tomto okamžiku na semaforu pro chodce signál „stůj“). Modré vozidlo čeká na signál „volno“ a následně najíždí do křižovatky a dává přednost chodci na přechodu pro chodce.

Křižovatka č.5
Řešení křižovatky č.5

Doplňková zelená šipka doprava

Křižovatka se semafory č. 6

V křižovatce se nacházejí pouze dvě vozidla. Vzhledem k tomu že světelné signály jsou nadřazené dopravním značkám, tak se řídíme v této situaci světelnými signály. Modrému vozidlu svítí doplňková šipka doprava, což znamená, že musí dát přednost vozidlům jedoucím ve volném směru a proto zelené vozidlo jede jako první.

Křižovatka č.6
Řešení křižovatky č.6

Křižovatka se semafory č. 7

V křižovatce se nacházejí tři vozidla. Zelené a růžové mají signál „volno“. Růžové vozidlo odbočuje doleva, a proto musí dát přednost protijedoucímu vozidlu. Modré vozidlo se řídí doplňkovou šipkou doprava a může odbočit pouze doprava a dát přednost vozidlům ve volném směru. Po odjetí zeleného vozidla může modré vozidlo najíždět do křižovatky společně s růžovým.

Křižovatka č.7
Řešení křižovatky č.7

Zelená šipka vlevo

Křižovatka se semafory č. 8

Ve vyobrazené situaci se nachází 5 vozidel. Zelené vozidlo odbočuje doleva a má zelenou šipku doleva. Proto nedává přednost protijedoucím vozidlům a může projet křižovatkou jako první společně s modrým vozidlem. Zelené vozidlo nedává přednost chodci na přechodu pro chodce, protože v této situaci bude chodci svítit signál „stůj“.

Křižovatka č.8
Řešení křižovatky č.8

Signál pro opuštění křižovatky

Křižovatka se semafory č. 9

Ve vyobrazené situaci se nachází 5 vozidel. Zelené a červené vozidlo odbočují doleva a jsou najeté v křižovatce. V momentě kdy se rozsvítí signál pro opuštění křižovatky, tak mohou odbočit doleva aniž by dávali přednost protijedoucím vozidlům.  

Křižovatka č.9
Řešení křižovatky č.9

Statistiky nehod na křižovatkách řízenými světelnými signály

No Data Found

Zdroj: Policie ČR

Ověř si své znalosti!

0%
0 hlasy, 0 avg
782

Křižovatky řízené světelnými signály

1 / 12

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

2 / 12

06060502: Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

3 / 12

06060404: Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

4 / 12

21100024: Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

5 / 12

21100010: Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

6 / 12

06060465: Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“:

7 / 12

06060408: Řidič vozidla z výhledu:

8 / 12

06060201: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

9 / 12

06060173: Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče povinnost:

10 / 12

06060146: „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:

11 / 12

06060145: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“:

12 / 12

06040259: Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem „Pozor!“ na křižovatce přerušovaně:

Your score is

Průměrné skóre je 88%

0%

Zajímavá videa křižovatek se semafory

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel