Křižovatky se semaforem

Křižovatky řízené světelnými signály (semafory) jsou nadřazené křižovatkám s dopravními značkami a křižovatkám bez dopravních značek. Jsou však podřazené křižovatkám řízené policistou. Semafor je osazen tříbarevnou soustavou signálů. Na červený signál jsme povinni zastavit vozidlo, na zelený signál máme povoleno jet a žlutý signál (oranžový) upozorňuje, abychom se připravili k jízdě.

Související dopravní značení

Související legislativa pro křižovatky se semafory

Signál s červeným světlem - Stůj!

S 1a – Signál s červeným světlem „Stůj!“

 • Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou  a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem),
Signál se žlutým světlem - Pozor!

S 1b – Signál se žlutým světlem „Pozor!“

 • Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou  a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).
 • Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.
 • Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.
Signál se žlutým a červeným světlem - Pozor!

S 1b – Signál se žlutým světlem „Pozor!“

 • Tento signál se současně svítícím červeným světlem „Stůj!“ značí povinnost připravit se k jízdě.
Signál se zeleným světlem - Volno!

S 1c – Signál se zeleným světlem „Volno“

 • Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.
Signál se žlutým a červeným světlem - Pozor!

S 2c – Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

 • Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
 • Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
Signál se žlutým a červeným světlem - Pozor!

S 3c – Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

 • Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
 • Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
Doplňková zelená šipka

Doplňková zelená šipka

 • Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.
Signál pro opuštění křižovatky

Signál pro opuštění křižovatky

 • Je-li signál umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijedoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

Příklady křižovatek se semaforem

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka se semafory č. 1

Ve vyobrazené situaci se nacházejí 4 vozidla. Modré a červené vozidlo mají na semaforu zelenou, takže mohou projet křižovatkou. Jakmile se zobrazí na semaforu pro zelené a růžové vozidla zelený signál na semaforu, mohu jet i tato vozidla.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka se semafory č. 2

Ve vyobrazené situaci se nacházejí 3 vozidla. Červené a modré vozidlo mají zelenou a mohou křižovatku projet. Vzhledem k tomu, že modré vozidlo odbočuje doleva, musí dát přednost protijedoucímu vozidlu – červenému. Červené vozidlo tedy projede křižovatkou jako první, následně jede modré vozidlo, které odbočuje doleva a musí dávat přednost chodcům na přechodu pro chodce. Jako poslední projede křižovatkou růžové vozidlo, jakmile na semaforu má zelený signál.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka se semafory č. 3

Ve vyobrazené situaci se nacházejí 4 vozidla. Na křižovatce se nacházejí svislé a vodorovné značky a semafory. Vzhledem k tomu, že jsou semafory nadřazeny nad svislými a vodorovným značkám, řídíme se v tomto případě semafory. Červené a modré vozidlo mají zelenou, ale protože modré vozidlo odbočuje doleva, musí dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu – červenému. Proto první jede červené vozidlo a potom modré vozidlo.  Jakmile padne na semaforu zelená pro růžové a zelené vozidlo, tak jede zelené vozidlo jako třetí, protože růžové odbočuje doleva a musí dávat přednost protijdoucímu vozidlu.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka se semafory č. 4

Ve vyobrazené situaci se nachází 5 vozidel. Zelené vozidlo odbočuje doleva a má zelenou šipku. Proto nemusí dávat přednost v protisměru ani chodcům na silnici do které odbočuje.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka se semafory č. 5

Ve vyobrazené situaci se nachází 5 vozidel. 

Křižovatky se semaforem v praxi

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 08080018

1 / 1

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060502

1 / 1

06060502: Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

Zajímavá videa křižovatek se semafory

Zajímavé odkazy

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na