Dopravní značky

V této kapitole online učebnice autoškoly naleznete rozdělení dopravních značek. Dopravní značky hrají klíčovou roli v usměrňování a regulaci silničního provozu. Jejich barevné a tvarové rozlišení poskytuje řidičům jasné a okamžité informace o povinnostech a omezeních na daném úseku cesty. Jejich dodržování a správné interpretování přispívá k prevenci dopravních nehod a zajišťují plynulý provoz na dopravních komunikacích.

Kapitoly o dopravních značkách

Do této kategorie značek patří například upozornění na zatáčku, prudké klesání, křižovatku,  zpomalovací práh a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o výstražných značkách.

Do této kategorie značek patří například značka hlavní pozemní komunikace, přednost protijedoucích vozidel a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o značkách upravující přednost.

Do této kategorie značek patří například značka zákaz vjezdu všech vozidel,  zákaz předjíždění a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o zákazových značkách.

Do této kategorie značek patří například značka přikázaný směr jízdy přímo, nejnižší dovolená rychlost a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o příkazových značkách.

Do této kategorie značek patří například značka dálnice, obec, obytná zóna a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o informativních značkách.

Do této kategorie značek patří například tabulka vzdálenost,  délka úseku, úsek platnosti a mnoho dalších tabulek, které najdete v kapitole o dodatkových tabulkách.

Do této kategorie značek patří například plná čára souvislá, přechod pro chodce, zákaz zastavení a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o vodorovných značkách

Do této kategorie značek patří například tříbarevná soustava s plnými nebo směrovými signály a mnoho dalších, které najdete v kapitole o světelných signálech.

Do této kategorie patří například dopravní kužely, směrové sloupky zastavovací terče a mnoho dalšího. Více najdete v kapitole o dopravním zařízení.

Do této kategorie patří označení vozidla začátečníka nebo označení autobusu přepravující děti. Více označení vozidel naleznete v kapitole o speciálním označení vozidel.