Dopravní značky

V této kapitole online učebnice autoškoly naleznete rozdělení dopravních značek. V každé kapitole jsou popsány značky, které do této kategorii spadají.

Kapitoly o dopravních značkách

Do této kategorie značek patří například upozornění na zatáčku, prudké klesání, křižovatku,  zpomalovací práh a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o výstražných značkách.

Do této kategorie značek patří například značka hlavní pozemní komunikace, přednost protijedoucích vozidel a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o značkách upravující přednost.

Do této kategorie značek patří například značka zákaz vjezdu všech vozidel,  zákaz předjíždění a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o zákazových značkách.

Do této kategorie značek patří například značka přikázaný směr jízdy přímo, nejnižší dovolená rychlost a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o příkazových značkách.

Do této kategorie značek patří například značka dálnice, obec, obytná zóna a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o informativních značkách.

Do této kategorie značek patří například tabulka vzdálenost,  délka úseku, úsek platnosti a mnoho dalších tabulek, které najdete v kapitole o dodatkových tabulkách.

Do této kategorie značek patří například plná čára souvislá, přechod pro chodce, zákaz zastavení a mnoho dalších dopravních značek, které najdete v kapitole o vodorovných značkách

Do této kategorie značek patří například tříbarevná soustava s plnými nebo směrovými signály a mnoho dalších, které najdete v kapitole o světelných signálech.

Ověř si své znalosti z dopravních značek!

/122

Dopravní značky

1 / 122

06060317

Za nejbližší dopravní značkou v daném případě:

2 / 122

15120003

Na jakou situaci musím být připraven jako řidič červeného vozidla?

Question Image

3 / 122

08080030

Na tomto místě může zastavit a stát:

Question Image

4 / 122

06060305

Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

Question Image

5 / 122

06060304

Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

Question Image

6 / 122

06060299

V úseku za touto dopravní značkou:

Question Image

7 / 122

06060298

V úseku za touto dopravní značkou:

Question Image

8 / 122

06060297

V úseku za touto dopravní značkou:

Question Image

9 / 122

06050393

Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno:

Question Image

10 / 122

06050259

Co znamená tato dopravní značka?

Question Image

11 / 122

06060306

Za touto dopravní značkou řidič:

Question Image

12 / 122

06040194

Tato dopravní značka označuje:

Question Image

13 / 122

16010011

Jestliže je vyobrazená dopravní značka umístěna na pozemní komunikaci u křižovatky a není doplněna vodorovnou příčnou čárou souvislou s nápisem „STOP“:

Question Image

14 / 122

15120002

Tato dopravní značka:

Question Image

15 / 122

08120016

Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

16 / 122

06060325: Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

Question Image

17 / 122

06060314

Řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce za první dopravní značkou:

Question Image

18 / 122

06060313

Nejbližší dopravní značka:

Question Image

19 / 122

06060296

Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

Question Image

20 / 122

06060258

Tato dopravní značka:

Question Image

21 / 122

06050293

Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:

Question Image

22 / 122

06060161

Tato značka:

Question Image

23 / 122

06060476

Vyobrazená dopravní značka:

Question Image

24 / 122

06060472

Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

Question Image

25 / 122

06060171

V úseku pozemní komunikace označeném touto dopravní značkou:

Question Image

26 / 122

06060169

Tato značka:

Question Image

27 / 122

06060167

Vyobrazená dopravní značka zakazuje vjezd:

Question Image

28 / 122

06060165

Na takto označené pozemní komunikace je zakázán vjezd:

Question Image

29 / 122

06060164

Tato dopravní značka:

Question Image

30 / 122

06060163

Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

Question Image

31 / 122

06060162

Tato značka:

Question Image

32 / 122

06060004

Zákaz vjezdu vyplývající z vyobrazené dopravní značky platí pro:

Question Image

33 / 122

06050457

Tato dopravní značka znamená:

Question Image

34 / 122

06050454

Tato značka zakazuje vjezd:

Question Image

35 / 122

06050371

Tato značka:

Question Image

36 / 122

06050253

Tato dopravní značka:

Question Image

37 / 122

06050260

Označte správný význam značky:

Question Image

38 / 122

06060052

Tato dopravní značka:

Question Image

39 / 122

06050261

Tato dopravní značka:

Question Image

40 / 122

06050262

Tato dopravní značka:

Question Image

41 / 122

06050274

Tato značka:

Question Image

42 / 122

06050526

Tato dopravní značka:

Question Image

43 / 122

06050264

Tato dopravní značka:

Question Image

44 / 122

06050269

Tato dopravní značka:

Question Image

45 / 122

06050271

Tato značka:

Question Image

46 / 122

06050263

Tato dopravní značka:

Question Image

47 / 122

06050270

Tato dopravní značka:

Question Image

48 / 122

06050258

Tato dopravní značka

Question Image

49 / 122

06050241

Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž:

Question Image

50 / 122

06050257

Tato dopravní značka zakazuje:

Question Image

51 / 122

06050255

Tato dopravní značka:

Question Image

52 / 122

06050280

Tato dopravní značka:

Question Image

53 / 122

06050290

Tato dopravní značka:

Question Image

54 / 122

06060416

Lze před nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vyložení nákladu?

Question Image

55 / 122

06060415

Lze za nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vystoupení přepravovaných osob?

Question Image

56 / 122

06060406

Za touto dopravní značkou:

Question Image

57 / 122

06060405

Za touto dopravní značkou:

Question Image

58 / 122

06060474

Tato značka zakazuje vjezd:

Question Image

59 / 122

06060234

Tato dopravní značka zakazuje:

Question Image

60 / 122

06060170

Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:

Question Image

61 / 122

06060166

Tato dopravní značka zakazuje vjezd:

Question Image

62 / 122

06050256

Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

Question Image

63 / 122

06050252

Tato dopravní značka:

Question Image

64 / 122

06050242

Tato dopravní značka:

Question Image

65 / 122

15120004

Tato výstražná dopravní značka:

Question Image

66 / 122

11040007

Tato značka upozorňuje:

Question Image

67 / 122

06060475

Tato značka označuje:

Question Image

68 / 122

06060233

Tato značka upozorňuje na:

Question Image

69 / 122

06060160

Tato dopravní značka upozorňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích:

Question Image

70 / 122

06050551

Tato dopravní značka upozorňuje:

Question Image

71 / 122

06050550

Tato dopravní značka znamená:

Question Image

72 / 122

06050627

Tato značka upozorňuje řidiče:

Question Image

73 / 122

06050452

Tato značka:

Question Image

74 / 122

06050446

Tato výstražná dopravní značka upozorňuje na:

Question Image

75 / 122

06050451

Tato dopravní značka upozorňuje na:

Question Image

76 / 122

06050449

Tato značka:

Question Image

77 / 122

06050626

Tato dopravní značka:

Question Image

78 / 122

06050625

Tato dopravní značka:

Question Image

79 / 122

06050624

Tato dopravní značka:

Question Image

80 / 122

06050375

Tato dopravní značka:

Question Image

81 / 122

06050374

Tato dopravní značka:

Question Image

82 / 122

06050390

Tato dopravní značka řidiče:

Question Image

83 / 122

06050212

Tato dopravní značka:

Question Image

84 / 122

06050208

Tato dopravní značka:

Question Image

85 / 122

06050209

Tato dopravní značka:

Question Image

86 / 122

06050210

Tato dopravní značka:

Question Image

87 / 122

06050207

Tato dopravní značka:

Question Image

88 / 122

06050206

Tato dopravní značka:

Question Image

89 / 122

06050221

Tato dopravní značka:

Question Image

90 / 122

06050223

Tato dopravní značka:

Question Image

91 / 122

06050211

Tato dopravní značka:

Question Image

92 / 122

06050219

Tato výstražná dopravní značka:

Question Image

93 / 122

06050214

Tato dopravní značka:

Question Image

94 / 122

06050213

Tato dopravní značka upozorňuje na:

Question Image

95 / 122

06050216

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

Question Image

96 / 122

06050205

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace:

Question Image

97 / 122

06050200

Tato dopravní značka:

Question Image

98 / 122

06050215

Tato dopravní značka:

Question Image

99 / 122

06050201

Tato dopravní značka:

Question Image

100 / 122

06050222

Tato dopravní značka:

Question Image

101 / 122

06050202

Tato dopravní značka:

Question Image

102 / 122

06050277

Tato dopravní značka:

Question Image

103 / 122

06050217

Tato dopravní značka:

Question Image

104 / 122

06050204

Tato dopravní značka:

Question Image

105 / 122

06050218

Tato dopravní značka upozorňuje:

Question Image

106 / 122

06050224

Tato dopravní značka:

Question Image

107 / 122

06060407

Ve vyobrazené situaci:

Question Image

108 / 122

06050156

Tato značka upozorňuje na:

Question Image

109 / 122

06060059

Tato dopravní značka:

Question Image

110 / 122

06060057

Tato dopravní značka:

Question Image

111 / 122

06060056

Tato výstražná dopravní značka upozorňuje řidiče:

Question Image

112 / 122

06060058

Tato dopravní značka:

Question Image

113 / 122

06050295

Tato dopravní značka:

Question Image

114 / 122

16010003

S čím musíte počítat v místě označeném touto dopravní značkou?

Question Image

115 / 122

16010004

Co vám říká tato dopravní značka?

Question Image

116 / 122

16010005

Co vám říká tato dopravní značka?

Question Image

117 / 122

08120015

Tato dopravní značka upozorňuje na:

Question Image

118 / 122

06060302

Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte:

Question Image

119 / 122

06040193

Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?

Question Image

120 / 122

06060055

Tato výstražná dopravní značka:

Question Image

121 / 122

06050225

Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

Question Image

122 / 122

06050203

Tato dopravní značka:

Question Image

Your score is

The average score is 0%