Zakázané činnosti pro řidiče

Zakázané činnosti pro řidiče osobního automobilu

Zakázané činnosti pro řidiče motocyklu

Ověř si své znalosti!

/15
Test autoškola

Zakázané činnosti pro řidiče

11080032: Zákaz účasti na sportovních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace:

6060353: Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla:

6050398: Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

06060463

Může řidič číst za jízdy z mapy?

06050445

Může řidič motocyklu přepravovat osobu, která nedosáhne nohama na stupačky?

06050485

Řidič nesmí přepravovat na druhém sedadle motocyklu:

06060192

Řidič nesmí kouřit:

06060193

Řidič nesmí požít alkoholický nápoj:

06060195

Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

06060308

Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:

06060343

Během jízdy může kouřit:

08100005

Během jízdy motorovým vozidlem není ze zákona zakázáno kouřit:

11080014

Řidič nesmí ohrozit chodce:

06060210

Řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku:

06060075

Během jízdy může kouřit:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 92%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!