Předjíždění cyklisty na plné čáře

Můžu předjíždět cyklistu na plné čáře?

Spousta řidičů si není jistá, jestli je předjíždění cyklisty na plné čáře (podélná čára souvislá) povolené či nikoliv. Nejprve si proto připomeneme, co nám říká vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Na základě výkladu této vodorovné dopravní značky si shrneme možnosti, kdy můžeme podélnou čáru souvislou přejíždět.

Objíždění porouchaného vozidla, překážky, výmolu, chodce atd.
Odbočování na polní cestu, soukromý pozemek, do dvora atd.
Vyjíždění z polní cesty, od baráku, ze dvora atd.

Na obrázcích jsou zobrazené příklady situací, kdy můžeme plnou čáru přejíždět. Ale jak je to s tím předjížděním cyklisty na plné čáře? Ve výkladu značky není výslovně zakázáno na plné čáře předjíždět, pouze plnou čáru nesmíme přejíždět nebo ji nákladem přesahovat. Z toho vyplývá, že když při předjíždění dokážeme zachovat dostatečný odstup od cyklisty (v obci minimálně 110 cm a mimo obec min 150 cm) a zároveň nepřejedeme plnou čáru (nebudeme ji přesahovat nákladem) tak bychom teoreticky cyklistu předjet mohli. Níže přikládám dvě rozdílné situace předjíždění cyklisty.

Zakázané předjíždění cyklisty na plné čáře
Povolené předjíždění cyklisty na plné čáře
error: Obsah je chráněný!