Nové dopravní značky 2024

nové dopravní značky 2024

Od roku 2024 se můžete na silnicích setkat s novými dopravními značkami. Níže naleznete přehled těchto značek s obrázky a jejich významem. Každý řidič by s nimi měl být před jízdou v novém roce seznámen.

Bezpečný odstup

Parkoviště P+D

Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel

Sdílená zóna

Terénní sociální služba

Zastavovací terč pro střídavý provoz

Máte příklad značky, která by se hodila v následujících letech přidat? Napiště mi do komentářů.

Předjíždění cyklisty na plné čáře

předjíždění cyklisty na plné čářě

Od ledna roku 2022 došlo ke změně při předjíždění cyklistů. Do Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích) byl implementován odstavec stanovující minimální boční odstup při předjíždění cyklisty. Zároveň byla provedena změna ve Vyhlášce č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích.

Minimální boční odstup při předjíždění cyklisty

Minimální boční odstup 1 m

V místě kde je obecnou nebo místní úpravou stanovena rychlost na méně než 30 km/hod, je povinen řidič při předjíždění cyklisty dodržet minimální boční odstup 1 m.

Minimální boční odstup 1,5 m

Řidič je povinen dodržet minimální boční odstup 1,5 m při předjíždění cyklisty v místech, kde není snížena rychlost na méně než 30 km/hod.

Předjíždění cyklisty přes plnou čáru

Spousta řidičů si není jistá, jestli je předjíždění cyklisty na plné čáře (podélná čára souvislá) povolené či nikoliv. Z definice dopravní značky vyplývá, že značku je možné přejíždět v případě předjíždění cyklisty.

Předjíždění cyklistů na plné čáře

Řidič růžového vozidla může cyklistu v dané situaci předjet i když se na pozemní komunikaci nachází souvislá čára podélná („plná čára“). Musí si však od cyklisty udržet bezpečný boční odstup minimálně 1, 5 metru (respektive 1 m) a nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí vozidlo. Zároveň musí dávat znamení o změně směru jízdy („směrovku“) a nesmí ohrozit vozidlo jedoucí za ním.

předjíždění cyklistů přes plnou čáru

Co si myslíte o zavedení minimálního bočního odstupu a předjíždění cyklistů na plné čáře podélné? Napište mi Váš názor na tuto novinku do komentářů.