Předjíždění cyklisty na plné čáře

Od ledna roku 2022 došlo ke změně při předjíždění cyklistů. Do Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích) byl implementován odstavec stanovující minimální boční odstup při předjíždění cyklisty. Zároveň byla provedena změna ve Vyhlášce č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích.

Minimální boční odstup při předjíždění cyklisty

Minimální boční odstup 1 m

V místě kde je obecnou nebo místní úpravou stanovena rychlost na méně než 30 km/hod, je povinen řidič při předjíždění cyklisty dodržet minimální boční odstup 1 m.

Minimální boční odstup 1,5 m

Řidič je povinen dodržet minimální boční odstup 1,5 m při předjíždění cyklisty v místech, kde není snížena rychlost na méně než 30 km/hod.

Předjíždění cyklisty přes plnou čáru

Spousta řidičů si není jistá, jestli je předjíždění cyklisty na plné čáře (podélná čára souvislá) povolené či nikoliv. Z definice dopravní značky vyplývá, že značku je možné přejíždět v případě předjíždění cyklisty.

Předjíždění cyklistů na plné čáře

Řidič růžového vozidla může cyklistu v dané situaci předjet i když se na pozemní komunikaci nachází souvislá čára podélná („plná čára“). Musí si však od cyklisty udržet bezpečný boční odstup minimálně 1, 5 metru (respektive 1 m) a nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí vozidlo. Zároveň musí dávat znamení o změně směru jízdy („směrovku“) a nesmí ohrozit vozidlo jedoucí za ním.

předjíždění cyklistů přes plnou čáru

Co si myslíte o zavedení minimálního bočního odstupu a předjíždění cyklistů na plné čáře podélné? Napište mi Váš názor na tuto novinku do komentářů.

Napsat komentář