Křižovatky

Řešení křižovatek je klíčovou dovedností každého řidiče. Správné řešení křižovatek je základem pro bezpečnou a efektivní jízdu. Důležitým prvkem je používání směrových světel, znalost dopravních značek a světelných signálů. Zároveň je důležité dodržování pravidel silničního provozu včetně dodržování bezpečné vzdálenosti.

Kapitoly o řešení křižovatek

Jaké typy křižovatek z pohledu přednosti existují? Jsou světelné signály nadřazené dopravnímu značení? Odpovědi naleznete v kapitole o řešení křižovatek.

Kde se nejčastěji vyskytují křižovatky bez dopravního značení? V jakých situacích využívám pravidlo pravé ruky? Odpovědi naleznete v kapitole o křižovatkách bez dopravního značení.

Jaký typ křižovatek je v silničním provozu nejčastější? Kde zastavit, když je v křižovatce stopka? Odpovědi naleznete v kapitole o křižovatkách s dopravním značením.

Musím dávat někomu přednost když mi svítí doplňková šipka? Jak se zachovám na signálu pro opuštění křižovatky? Odpovědi naleznete v kapitole o křižovatkách řízené světelnými signály.

Co znamená třístranná uzávěra? Jak se zachovám když ke mě policista stojí čelem? Odpovědi naleznete v kapitole o křižovatkách o řízené policistou.

Kdo má přednost na kruhovém objezdu? Musím dát přednost při přejíždění z vnitřního do vnějšího pruhu na kruhovém objezdu? Odpovědi najdete v kapitole o křižovatkách s kruhovým objezdem.

Má tramvaj na křižovatkách vždycky přednost? Když odbočuji doleva musím dát přednost tramvaji jedoucí za mnou? Odpovědi naleznete v kapitole o křižovatkách s tramvajemi.