Nové otázky v autoškole březen 2024

nové testové otázky březen 2024

Ve středu 17. ledna 2024 byly zveřejněny nové testové otázky, které budou součástí testu při závěrečné zkoušce žadatele o řidičské oprávnění. Žadatelé mají měsíc a půl na to, aby se na tyto otázky mohly dostatečně připravit a od 11. března budou otázky zařazeny do závěrečných testů „naostro“.

 

Jedná se o již sedmou sadu nových otázek, která obsahuje 35 statických a 10 dynamických otázek. V těchto otázkách se tvůrci zaměřili především na změny v dopravě od roku 2024 (nové dopravní značky, L17, bezpečná vzdálenost mezi vozidly atd.), jízdu v jízdních pruzích nebo defenzivní jízdu.

 

Nové testové otázky si můžete procvičit v kapitole: Nové testové otázky březen 2024. V této kapitole jsou zároveň vysvětleny všechny dopravní animace z této sady otázek.

Počet nových otázek
0
Počet všech otázek
1074

Požadavky na mentora a jeho povinnosti

požadavky na mentora L17

V novele zákona o provozu na pozemních komunikací, která začala platit od 1. ledna 2024, se objevila dlouho očekávaná novinka v podobě řízení automobilu od 17 let pod dohledem mentora, takzvaný systém L17. Ministerstvo dopravy se rozhodlo napodobit systémy vzdělávání mladých řidičů, které využívají například v Německu nebo v Rakousku. 

 

V tomto článku se zaměříme především na požadavky, které musí mentor splnit, aby se mentorem mohl vůbec stát. Dále rozebereme povinnosti mentora při jízdě a případné sankce za porušení těchto povinností. 

Požadavky na mentora

Zákon stanovuje hned několik podmínek, které musí mentor splnit pro získání statusu mentora. Stát chce díky tomu zajistit, aby se mladí řidiči neučili řídit od lidí, kteří jsou nezkušení nebo mají problém s dodržováním pravidel. Níže je seznam těchto požadavků na mentora.

Mentor zjistí informaci o délce držení řidičského oprávnění pro skupinu B ve svém řidičském průkazu nebo například v portálu občana. V portálu občana si dále zjistí, jestli má ve svém  bodovém hodnocení 0 bodů a zároveň informaci o případném zákazu řízení.

Povinnosti mentora

Při jízdě ve vozidle jako mentor je třeba dodržovat zákonem dané povinnosti, aby funkci mentor vykonával odpovědně. Níže je seznam povinností mentora při jízdě: 

Přestupky mentora

V případě dopravní nehody nebo kontroly může mentor dostat sankci za zanedbání svých povinností. V tabulce níže naleznete seznam přestupků mentora se sankcemi.

Přestupky Bloková pokuta Pokuta ve správním řízení Počet bodů Zákaz řízení
Mentor nesedí vedle řidiče nebo nesleduje provoz nebo nesleduje chování řidiče
2 500 - 3 500 Kč
4 000 - 10 000 Kč
Mentor je pod vlivem alkoholu nebo návykové látky nebo je jeho schopnost snížena kvůli zdravotnímu stavu
4 500 - 5 500 Kč
7 000 - 25 000 Kč
Mentor se odmítne podrobit zkoušce na alkohol nebo návykové látky
4 500 - 5 500 Kč
7 000 - 25 000 Kč

Zajímal by mě Váš názor na systém vzdělávání L17. Napište níže do komentářů například, jestli máte v plánu pořídit si řidičský průkaz na auto od 17 let nebo se s námi můžete podělit o zážitky z jízd se svými mentory. 

L17 – Řidičák na auto od 17 let

řidičák na auto od 17 let

Řidičský průkaz na auto od 17 let vešel v platnost od 1. ledna 2024. Tento systém vzdělávání mladých řidičů si získal označení L17 a byl zaveden po vzoru ostatních evropských států (Rakousko, Německo, Slovensko atd.) Žadatelé budou absolvovat stejný výcvik v autoškole jako by dělali klasický řidičák od 18 let, ale po získání řidičského oprávnění budou moci řídit pouze s mentorem. Požadavky na mentora a jeho povinnosti jsem sepsal v samostatném článku.

Testové otázky na systém L17

0%
0 hlasy, 0 avg
42

Systém L17

1 / 11

2403018: Kde může řídit sedmnáctiletý řidič (L17) za doprovodu mentora?

2 / 11

2403019: Jaký trest hrozí sedmnáctiletému řidiči (L17), který bude řídit motorové vozidlo skupiny B bez přítomnosti mentora v tomto vozidle?

3 / 11

2403020: Může sedmnáctiletý řidič (L17) řídit s kýmkoliv, kdo splňuje podmínky pro mentory stanovené zákonem?

4 / 11

2403021: Může sedmnáctiletý řidič (L17) řídit v přítomnosti mentora, který je pod vlivem alkoholu?

5 / 11

2403029: Za jakých podmínek může sedmnáctiletý řidič (L17) po složení závěrečné zkoušky žadatele o řidičské oprávnění skupiny B řídit motorové vozidlo?

6 / 11

2403030: Jaké podmínky musí splňovat mentor sedmnáctiletého řidiče (L17)?

7 / 11

2403031: Jaký je maximální počet mentorů, kteří mohou být zapsáni v Evidenční kartě sedmnáctiletého řidiče (L17)?

8 / 11

2403032: Kde musí sedět mentor při doprovodu sedmnáctiletého řidiče (L17)?

9 / 11

2403033: Kdy nesmí mentor vykonávat doprovod sedmnáctiletého řidiče (L17)?

10 / 11

2403034: Je mentor při doprovodu sedmnáctiletého řidiče (L17) povinen prokázat svoji totožnost policistovi, vojenskému policistovi nebo celníkovi?

11 / 11

2403035: Je mentor při doprovodu sedmnáctiletého řidiče (L17) povinen podrobit se na výzvu policisty vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky?

Your score is

Průměrné skóre je 84%

0%

Napište mi do komentářů Váš názor na systém vzdělávání mladých řidičů L17.