L17 – Řidičák na auto od 17 let

V současné době se řeší v poslanecké sněmovně úprava zákona 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích. V rámci úpravy tohoto zákona by mělo dojít k zavedení možnosti získání řidičského průkazu na osobní automobil do 3,5 tuny již od 17 let. 

Přesná podoba tohoto systému vzdělávání mladých řidičů ještě není definitivní (probíhá připomínkové řízení k úpravě zákona). Mělo by to ale probíhat zhruba takto. Žák nastoupí do kurzu autoškoly před dovršením 17 let. V autoškole absolvuje teoretickou přípravu a I. a II. část praktické výuky (tedy jízd). Po splnění teoretické výuky a části praktických jízd bude žadatel vykonávat závěrečné zkoušky formou testu. Závěrečné zkoušky se mohou konat nejdříve den po dovršení 17. narozenin. Jakmile žadatel u závěrečné zkoušky uspěje, nechá si zapsat na úřadě s rozšířenou působností svého mentora. 

Žák poté může vyrazit do reálného provozu, ale pouze za účasti mentora a s označeným vozidlem L17 vepředu a vzadu. Po dovršení 18 let se žadatel vrací zpátky do autoškoly na doježdění III. části praktických jízd a absolvování závěrečné zkoušky z praktické jízdy.

Napsat komentář