Změny v dopravě od roku 2024

Od Nového roku 2024 bude platit novela zákona 361/2000 Sb., Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Níže naleznete souhrn nejvýznamnějších změn v tomto zákoně.

L17 – Řidičák na auto od 17 let

řidičák L17

V současné době se řeší v poslanecké sněmovně úprava zákona 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích. V rámci úpravy tohoto zákona by mělo dojít k zavedení možnosti získání řidičského průkazu na osobní automobil do 3,5 tuny již od 17 let. 

Přesná podoba tohoto systému vzdělávání mladých řidičů ještě není definitivní (probíhá připomínkové řízení k úpravě zákona). Mělo by to ale probíhat zhruba takto. Žák nastoupí do kurzu autoškoly před dovršením 17 let. V autoškole absolvuje teoretickou přípravu a I. a II. část praktické výuky (tedy jízd). Po splnění teoretické výuky a části praktických jízd bude žadatel vykonávat závěrečné zkoušky formou testu. Závěrečné zkoušky se mohou konat nejdříve den po dovršení 17. narozenin. Jakmile žadatel u závěrečné zkoušky uspěje, nechá si zapsat na úřadě s rozšířenou působností svého mentora. 

Žák poté může vyrazit do reálného provozu, ale pouze za účasti mentora a s označeným vozidlem L17 vepředu a vzadu. Po dovršení 18 let se žadatel vrací zpátky do autoškoly na doježdění III. části praktických jízd a absolvování závěrečné zkoušky z praktické jízdy.

Výhody elektronické dálniční známky

dálnice ceník čr

Během dneška by měl být spuštěn prodej elektronických dálničních známek, které po 25 letech nahradí papírové dálniční známky. Ve článku rozeberu některé výhody elektronických dálničních známek oproti papírovým známkám.

Jaké jsou výhody elektronické dálniční známky?

  • Jedna z největších výhod elektronické dálniční známky je, že roční známka platí na 365 dní. To znamená, že když si elektronickou známku zakoupíte 3. června 2021, bude Vám platit do 3. června 2022. V případě papírové dálniční známky by Vám roční známka platila pouze do 31. ledna 2022. 
  • Díky možnosti nákupu známky přes eshop edalnice.cz si můžete známku zakoupit z pohodlí domova ze svého počítače, tabletu nebo telefonu a je jedno jestli je zrovna nedělní půlnoc.
  • Už není zapotřebí nadepisovat známku SPZkou vozidla a uchovávat ve vozidel zbylý kus známky pro identifikaci. Zároveň se zbavíme otravného seškrábávání staré známky z předního skla.
  • V případě že prodáte své vozidlo, tak o dálniční známku již nepřijdete. Pouze navštívíte eshop edalnice.cz a známku si přeregistrujete na SPZ nového vozidla.
  • Při nákupu dálniční známky můžete zadat, aby Vám před vypršením platnosti známky přišel email a SMS.
  • Plánujete výlet při kterém budete muset využít dálniční síť ČR, můžete si dopředu zakoupit známku a to až 90 dní dopředu.
  • V případě že si zakoupíte dálniční známku dopředu a potřebujete upravit datum odky má začít platit, tak můžete toto nastavení provést eshopu edalnice.cz
  • V prvním kvartále roku 2021 by měl být systém prodeje elektronických dálničních známek napojen na Portál občana.

Předjíždění cyklisty na plné čáře

Od ledna roku 2022 došlo ke změně při předjíždění cyklistů. Do Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích) byl implementován odstavec stanovující minimální boční odstup při předjíždění cyklisty. Zároveň byla provedena změna ve Vyhlášce č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích.

Jaký je minimální boční odstup při předjíždění cyklisty?

§17 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

Boční odstup 1,5 m

Boční odstup 1 m

Můžu předjíždět cyklistu přes plnou čáru?

Spousta řidičů si není jistá, jestli je předjíždění cyklisty na plné čáře (podélná čára souvislá) povolené či nikoliv. Nejprve si proto připomeneme, co nám říká vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Příloha č. 4 Vyhlášky č. 294/2015 Sb.: Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu. Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Předjíždění cyklistů na plné čáře

předjíždění cyklistů přes plnou čáru

Řidič růžového vozidla může cyklistu v dané situaci předjet i když se na pozemní komunikaci nachází souvislá čára podélná („plná čára“). Musí si však od cyklisty udržet bezpečný boční odstup minimálně 1, 5 metru (respektive 1 m) a nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí vozidlo. Zároveň musí dávat znamení o změně směru jízdy („směrovku“) a nesmí ohrozit vozidlo jedoucí za ním.