Výstražné znamení

Tato kapitola učebnice autoškoly pojednává o pravidlech používání výstražných znamení. Díky této kapitole zjistíte, kdy můžete na řidiče jiného vozidla zatroubit, v jakých situacích je potřeba používat výstražná světla a kdy můžete případně použít „světelnou houkačku“.

Související dopravní značení

Zákaz zvukových výstražných znamení
Konec zákazu zvukových výstražných znamení
Kolona
Kolona
Nehoda
Nehoda

Výklad zákona

§31 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zvukové výstražné znamení. Mimo obecje zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj.

Odvrácení hrozícího nebezpečí pomocí zvukového znamení

Zelené vozidlo nejede ve svém jízdním pruhu a najíždí do protisměru. Řidič červeného vozidla může upozornit zelené vozidlo zvukovým výstražným znamením.

Odvrácení nebezpeční klaksonem
Odvrácení hrozícího nebezpečí pomocí zvukového znamení

Upozornění řidiče předjížděného vozidla mimo obec

Modré vozidlo jede u středu vozovky a červené vozidlo ho chce předjet. Červené vozidlo upozorní modré vozidlo, že ho bude předjíždět pomocí zvukového výstražného znamení – klakson.

Upozornění na předjíždění klaksonem
Upozornění řidiče předjížděného vozidla mimo obec

§31 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Místo zvukového výstražného znamení smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj je smí dávat i v obcije zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.

Odvrácení hrozícího nebezpečí pomocí světelného výstražného znamení

Zelené vozidlo nejede ve svém jízdním pruhu a najíždí do protisměru. Řidič červeného vozidla může upozornit zelené vozidlo světelným výstražným znamením – problikne ho dálkovými světly.

Odvrácení hrozícího nebezpečí pomocí světelného výstražného znamení

Upozornění řidiče předjížděného vozidla pomocí světelného výstražného znamení

Modré vozidlo jede u středu vozovky a červené vozidlo ho chce předjet. Červené vozidlo upozorní modré vozidlo, že ho bude předjíždět pomocí přerušovaného rozsvícení dálkových světel.

Upozornění probliknutím
Upozornění řidiče předjížděného vozidla pomocí světelného výstražného znamení

§31 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacíchje každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, dává řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení.

Upozornění na kolonu vozidel pomocí výstražného světelného zařízení

Červené vozidlo přijíždí ke koloně vozidel. Zapne světelné výstražné znamení, aby upozornil další přijíždějící řidiče na nutnost náhlého zpomalení.

Upozornění na kolonu
Upozornění na kolonu vozidel pomocí výstražného světelného zařízení

Upozornění na nouzové stání pomocí výstražného světelného znamení

Modré vozidlo muselo zastavit u krajnice z důvodu nouzového stání – propíchnutá pneumatika. V tomto případě je nutná mimo jiné zapnout výstražné světelné zařízení, abychom dali o sobě vědět dalším účastníkům silničního provozu.

Upozornění na nouzové stání
Upozornění na nouzové stání pomocí výstražného světelného znamení

§31 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.

Světelné výstražné znamení v koloně vozidel

Při příjezdu ke koloně vozidel musíte použít světelné výstražné znamení. Necháte ho ale zaplé pouze po dobu nezbytně nutnou. V tomto případě tedy do okamžiku než dorazí další vozidla za Vámi.  Bílé vozidlo na obrázku by v tento moment již nemělo používat světelné výstražné zařízení.

Světelné výstražné znamení v koloně vozidel

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
310

Výstražné znamení

1 / 6

06060397: Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

2 / 6

06060396: Dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

3 / 6

06040287: Řidič motorového vozidla smí dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel:

4 / 6

06040278: Zapnutím výstražného světelného znamení dává řidič upozornění, pokud:

5 / 6

06060285: Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít:

6 / 6

06060284: Řidič jedoucí před Vámi dává výstražné světelné znamení. Jak se zachováte?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 77%

0%

Související videa

Související videa

Odvrácení dopravní nehody pomocí klaksonu.

Nepoužití světelného výstražného znamení.

Odvrácení dopravní nehody pomocí klaksonu.

Napsat komentář