Výstražné znamení

Související dopravní značení

Výklad zákona

§31 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla.

Odvrácení hrozícího nebezpečí pomocí zvukového znamení

Zelené vozidlo nejede ve svém jízdním pruhu a najíždí do protisměru. Řidič červeného vozidla může upozornit zelené vozidlo zvukovým výstražným znamením.

Upozornění řidiče předjížděného vozidla mimo obec

Modré vozidlo jede u středu vozovky a červené vozidlo ho chce předjet. Červené vozidlo upozorní modré vozidlo, že ho bude předjíždět pomocí zvukového výstražného znamení – klakson.

§31 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.

Odvrácení hrozícího nebezpečí pomocí světelného znamení

Zelené vozidlo nejede ve svém jízdním pruhu a najíždí do protisměru. Řidič červeného vozidla může upozornit zelené vozidlo světelným výstražným znamením – problikne ho dálkovými světly.

Upozornění řidiče předjížděného vozidla v obci

Modré vozidlo jede u středu vozovky a červené vozidlo ho chce předjet. Červené vozidlo upozorní modré vozidlo, že ho bude předjíždět pomocí přerušovaného rozsvícení dálkových světel.

§31 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení.

Upozornění na kolonu vozidel

Červené vozidlo přijíždí ke koloně vozidel. Zapne světelné výstražné znamení, aby upozornil další přijíždějící řidiče na nutnost náhlého zpomalení.

Upozornění na nouzové stání

Modré vozidlo muselo zastavit u krajnice z důvodu nouzového stání – propíchnutá pneumatika. V tomto případě je nutná mimo jiné zapnout výstražné světelné zařízení, abychom dali o sobě vědět dalším účastníkům silničního provozu.

§31 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.

Výstražné znamení v koloně vozidel

Při příjezdu ke koloně vozidel musíte použít světelné výstražné znamení. Necháte ho ale zaplé pouze po dobu nezbytně nutnou. V tomto případě tedy do okamžiku než dorazí další vozidla za Vámi.  Bílé vozidlo na obrázku by v tento moment již nemělo používat světelné výstražné zařízení.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060397

1 / 1

06060397: Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06040287

1 / 1

06040287: Řidič motorového vozidla smí dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na