Řešení křižovatek

V této kapitole online učebnice autoškoly se naučíme rozlišovat, zda se jedná o křižovatku nebo ne. Probereme, s jakým typem křižovatek se můžeme v provozu setkat a samozřejmě si ukážeme, jak vyřešit přednosti u jednotlivých typů křižovatek. Na konkrétních příkladech si rozebereme, v jakém pořadí se budou jednotlivé křižovatky projíždět.

Kdy se nejedná o křižovatku?

Nejedná se o křižovatku

Vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci

Jedná se o vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci a proto se nejedná o křižovatku. V tomto případě musí dát modré vozidlo přednost všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci (zelené vozidlo).

Připojování do průběžného pruhu

Červené vozidlo jede v připojovacím pruhu a modré v průběžném. Nejedná se o křižovatku, ale vozidla se musí řídit pravidly o jízdě v jízdních pruzích. V tomto případě červené vozidlo nesmí ohrozit modré vozidlo, které jede v průběžném pruhu.

Jaké máme základní typy křižovatek?

Křižovatka průsečná
Křižovatka styková
Křižovatka odsazená
Křižovatka vidlicová
Křižovatka okružní

Rozdělení křižovatek podle řešení

Nadřazenost křižovatek

Při řešení křižovatek si musíme nejprve uvědomit, že máme několik typů křižovatek. Na obrázku vlevo jsou jednotlivé typy křižovatek seřazeny do pyramidy podle jejich nadřazenosti. Nejvýše položené jsou křižovatky řízené policisty. To znamená, že na křižovatce, kde se nachází semafory, dopravní značky a řídí provoz policista, budu se řídit pokyny policisty.

Kapitoly řešení křižovatek

Víte, kdo má přednost u křižovatek s předností zprava? Věděli byste, jak takováto křižovatka vypadá? Odpovědi najdete v kapitole o křižovatkách bez dopravního značení.

Kdo má přednost u křižovatek s dopravním značením a jaké značky se zde používají? Odpovědi najdete v kapitole o křižovatkách s dopravním značením.

Víte jaký je rozdíl mezi semafory s plnými a směrovými signály? Odpověd najdete v kapitole o křižovatkách se semafory.

Znáte pokyny policisty při řízení křižovatky a víte jak se na této křižovatce chovat? Odpovědi najdete v kapitole o křižovatkách řízené policistou.

Víte, jaká pravidla platí na kruhovém objezdu? Víte, jak se chovat na víceproudém kruhovém objezdu? Vše zjistíte v následující kapitole o křižovatkách s kruhovým objezdem.

Víte, jaká pravidla platí na křižovatkách s tramvajemi? Má tramvaj absolutní přednost? Vše zjistíte v následující kapitole o křižovatkách s tramvajemi.

Ověř si své znalosti z řešení křižovatek!

/48

Všechny křižovatky

06040205

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Question Image

06040243: Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

Question Image

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Question Image

06050022: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050024

Jste řidičem vozidla z výhledu. Jaké chování očekáváte od řidiče zeleného vozidla?

Question Image

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

Question Image

06050059: Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:

Question Image

06050073: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050143: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050306: Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

Question Image

06050481: Jako řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06050483: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06050508: Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

Question Image

06050524: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

Question Image

06050525: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06050560

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050583: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

Question Image

06050585

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050586: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Question Image

06050587: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Question Image

06050589: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050609: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

Question Image

06050629: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06060047: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06060149: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Question Image

06060404

Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

Question Image

06060420: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06060502

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Question Image

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

08080016: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?

Question Image

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

Question Image

10110001

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110002: Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

10110003: Tramvaje č.1 a 2 projedou křižovatkou:

Question Image

10110009

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110010: Řidic vozidla z výhledu:

Question Image

10110011: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110016: Jako první projede křižovatkou:

Question Image

10110027

Jako poslední projede křižovatkou

Question Image

10110028: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

Question Image

10110043: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110044

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110045: Na této křižovatce:

Question Image

11020032: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%