Řešení křižovatek

V této kapitole online učebnice autoškoly se naučíme rozlišovat, zda se jedná o křižovatku nebo ne. Probereme, s jakým typem křižovatek se můžeme v provozu setkat a samozřejmě si ukážeme, jak vyřešit přednosti u jednotlivých typů křižovatek. Na konkrétních příkladech si rozebereme, v jakém pořadí se budou jednotlivé křižovatky projíždět.

Kdy se nejedná o křižovatku?

Nejedná se o křižovatku

Vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci

Jedná se o vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci a proto se nejedná o křižovatku. V tomto případě musí dát modré vozidlo přednost všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci (zelené vozidlo).

Připojování do průběžného pruhu

Červené vozidlo jede v připojovacím pruhu a modré v průběžném. Nejedná se o křižovatku, ale vozidla se musí řídit pravidly o jízdě v jízdních pruzích. V tomto případě červené vozidlo nesmí ohrozit modré vozidlo, které jede v průběžném pruhu.

Jaké máme základní typy křižovatek?

Křižovatka průsečná
Křižovatka styková
Křižovatka odsazená
Křižovatka vidlicová
Křižovatka okružní

Rozdělení křižovatek podle řešení

Nadřazenost křižovatek

Při řešení křižovatek si musíme nejprve uvědomit, že máme několik typů křižovatek. Na obrázku vlevo jsou jednotlivé typy křižovatek seřazeny do pyramidy podle jejich nadřazenosti. Nejvýše položené jsou křižovatky řízené policisty. To znamená, že na křižovatce, kde se nachází semafory, dopravní značky a řídí provoz policista, se budeme řídit pokyny policisty.

Nadřazenost semaforu nad stopkou
Nadřazenost semaforu nad stopkou
Nadřazenost světelných signálu nad svislými značkami
Nadřazenost světelných signálů nad svislými značkami

Postup řešení křižovatek

Křižovatka bez dopravního značení

Dáváme přednost vozidlům zprava. Při odbočování vlevo dáváme přednost protijedoucím vozidlům. Více informací o křižovatkách bez dopravního značení najdete v samostatné kapitole.

Křižovatka s dopravním značením

Dopravní značení rozlišuje hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. V případě že jsou dvě auta na vedlejší/hlavní a potřebujeme rozhodnout, kdo má přednost, využijeme pravidlo přednosti zprava. Více informací o křižovatkách s dopravním značením naleznete v samostatné kapitole.

Křižovatka řízená semafory

Rozlišujeme různé druhy světelných signálů – plné světelné signály, signály se směrovými šipkami, doplňková šipka, signál pro opuštění křižovatky. Více informací o křižovatkách se semafory naleznete v samostatné kapitole.

Křižovatka řízená policisty

Abychom byli schopni projet křižovatku řízenou policistou, musíme znát pokyny policisty. Více informací o křižovatkách řízené policistou naleznete v samostatné kapitole.

Ověř si své znalosti z řešení křižovatek!

/67
Test autoškola

Všechny testové otázky – Křižovatky

06060319

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

08110269

Jak se zachováte v této dopravní situaci?

10110010: Řidic vozidla z výhledu:

10110002: Řidič vozidla z výhledu:

06060320: Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím:

06060316: Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

06060315: Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost:

06060047: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06050589: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06050586: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

06050143: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

10110045: Na této křižovatce:

08080016: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?

06060420: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

06060149: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06050609: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

10040026: Při řízení křižovatky policistou mohou pokračovat v jízdě vozidla:

10040020: Tento pokyn policisty znamená:

10040019: V dané situaci, mohou účastníci silničního provozu odbočovat?

06060418: Při tomto pokynu policisty je řidič:

06060080: Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

06050566: Při řízení provozu na křižovatce policistou je řidič vozidla, pro kterého z pokynu policisty taková povinnost vyplývá, povinen zastavit vozidlo:

06060465: Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“:

06060408: Řidič vozidla z výhledu:

06060322: Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor“, znamená pro řidiče povinnost:

06060201: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

06060173: Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče povinnost:

06060146: „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:

06060145: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“:

06040259: Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem „Pozor!“ na křižovatce přerušovaně:

11020032: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

10110044

Řidič vozidla z výhledu

10110043: Řidič vozidla z výhledu

10110028: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

10110027

Jako poslední projede křižovatkou

10110016: Jako první projede křižovatkou:

10110011: Řidič vozidla z výhledu

10110009

Řidič vozidla z výhledu

10110003: Tramvaje č.1 a 2 projedou křižovatkou:

10110001

Řidič vozidla z výhledu

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06060502

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

06060404

Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

06050629: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

06050587: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

06050585

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

06050583: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06050560

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06050525: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

06050524: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

06050508: Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

06050483: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

06050481: Jako řidič vozidla z výhledu:

06050306: Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

06050073: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06050059: Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

06050024

Jste řidičem vozidla z výhledu. Jaké chování očekáváte od řidiče zeleného vozidla?

06050022: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

06040243: Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

06040205

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 84%

0%

error: Obsah je chráněný!