Řešení křižovatek

V této kapitole online učebnice autoškoly se naučíme rozlišovat, zda se jedná o křižovatku nebo ne. Probereme, s jakým typem křižovatek se můžeme v provozu setkat a samozřejmě si ukážeme, jak vyřešit přednosti u jednotlivých typů křižovatek. Na konkrétních příkladech si rozebereme, v jakém pořadí se budou jednotlivé křižovatky projíždět.

Kdy se nejedná o křižovatku?

Nejedná se o křižovatku

Vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci

Jedná se o vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci a proto se nejedná o křižovatku. V tomto případě musí dát modré vozidlo přednost všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci (zelené vozidlo).

Připojování do průběžného pruhu

Červené vozidlo jede v připojovacím pruhu a modré v průběžném. Nejedná se o křižovatku, ale vozidla se musí řídit pravidly o jízdě v jízdních pruzích. V tomto případě červené vozidlo nesmí ohrozit modré vozidlo, které jede v průběžném pruhu.

Jaké máme základní typy křižovatek?

Křižovatka průsečná
Křižovatka styková
Křižovatka odsazená
Křižovatka vidlicová
Křižovatka okružní

Rozdělení křižovatek podle řešení

Nadřazenost křižovatek

Při řešení křižovatek si musíme nejprve uvědomit, že máme několik typů křižovatek. Na obrázku vlevo jsou jednotlivé typy křižovatek seřazeny do pyramidy podle jejich nadřazenosti. Nejvýše položené jsou křižovatky řízené policisty. To znamená, že na křižovatce, kde se nachází semafory, dopravní značky a řídí provoz policista, se budeme řídit pokyny policisty.

Postup řešení křižovatek

Křižovatka bez dopravního značení

Dáváme přednost vozidlům zprava. Při odbočování vlevo dáváme přednost protijedoucím vozidlům. Více informací o křižovatkách bez dopravního značení najdete v samostatné kapitole.

Křižovatka s dopravním značením

Dopravní značení rozlišuje hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. V případě že jsou dvě auta na vedlejší/hlavní a potřebujeme rozhodnout, kdo má přednost, využijeme pravidlo přednosti zprava. Více informací o křižovatkách s dopravním značením naleznete v samostatné kapitole.

Křižovatka řízená semafory

Rozlišujeme různé druhy světelných signálů – plné světelné signály, signály se směrovými šipkami, doplňková šipka, signál pro opuštění křižovatky. Více informací o křižovatkách se semafory naleznete v samostatné kapitole.

Křižovatka řízená policisty

Abychom byli schopni projet křižovatku řízenou policistou, musíme znát pokyny policisty. Více informací o křižovatkách řízené policistou naleznete v samostatné kapitole.

Ověř si své znalosti z řešení křižovatek!

/67

Všechny testové otázky – Křižovatky

06060319

Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

Question Image

08110269

Jak se zachováte v této dopravní situaci?

Question Image

10110010: Řidic vozidla z výhledu:

Question Image

10110002: Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06060320: Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím:

Question Image

06060316: Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

Question Image

06060315: Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost:

Question Image

06060047: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050589: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050586: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Question Image

06050143: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

10110045: Na této křižovatce:

Question Image

08080016: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?

Question Image

06060420: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06060149: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050609: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

Question Image

10040026: Při řízení křižovatky policistou mohou pokračovat v jízdě vozidla:

Question Image

10040020: Tento pokyn policisty znamená:

Question Image

10040019: V dané situaci, mohou účastníci silničního provozu odbočovat?

Question Image

06060418: Při tomto pokynu policisty je řidič:

Question Image

06060080: Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

06050566: Při řízení provozu na křižovatce policistou je řidič vozidla, pro kterého z pokynu policisty taková povinnost vyplývá, povinen zastavit vozidlo:

06060465: Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“:

Question Image

06060408: Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06060322: Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor“, znamená pro řidiče povinnost:

Question Image

06060201: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

06060173: Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče povinnost:

06060146: „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:

06060145: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“:

06040259: Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem „Pozor!“ na křižovatce přerušovaně:

11020032: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

Question Image

10110044

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110043: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110028: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

Question Image

10110027

Jako poslední projede křižovatkou

Question Image

10110016: Jako první projede křižovatkou:

Question Image

10110011: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110009

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110003: Tramvaje č.1 a 2 projedou křižovatkou:

Question Image

10110001

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

Question Image

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06060502

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Question Image

06060404

Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

Question Image

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Question Image

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06050629: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06050587: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Question Image

06050585

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

Question Image

06050583: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

06050560

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050525: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06050524: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

Question Image

06050508: Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

Question Image

06050483: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

06050481: Jako řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06050306: Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

Question Image

06050073: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050059: Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:

Question Image

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

Question Image

06050024

Jste řidičem vozidla z výhledu. Jaké chování očekáváte od řidiče zeleného vozidla?

Question Image

06050022: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Question Image

06040243: Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

Question Image

06040205

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%