Řešení křižovatek

V této kapitole online učebnice autoškoly se naučíme jak řešit různé typy křižovatek. Na příkladech si rozebereme v jakém pořadí se budou jednotlivé křižovatky projíždět.

Kapitoly řešení křižovatek

Víte, kdo má přednost u křižovatek s předností zprava? Věděli byste, jak takováto křižovatka vypadá? Odpovědi najdete v kapitole o křižovatkách bez dopravního značení.

Kdo má přednost u křižovatek s dopravním značením a jaké značky se zde používají? Odpovědi najdete v kapitole o křižovatkách s dopravním značením.

Víte jaký je rozdíl mezi semafory s plnými a směrovými signály? Odpověd najdete v kapitole o křižovatkách se semafory.

Znáte pokyny policisty při řízení křižovatky a víte jak se na této křižovatce chovat? Odpovědi najdete v kapitole o křižovatkách řízené policistou.

Víte, jaká pravidla platí na kruhovém objezdu? Víte, jak se chovat na víceproudém kruhovém objezdu? Vše zjistíte v následující kapitole o křižovatkách s kruhovým objezdem.

Ověř si své znalosti z řešení křižovatek!

/33

Řešení křižovatek

1 / 33

06060502: Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Question Image

2 / 33

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

Question Image

3 / 33

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

4 / 33

06040243: Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

Question Image

5 / 33

06050306: Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

Question Image

6 / 33

06050483: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

7 / 33

06050508: Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

Question Image

8 / 33

06050524: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

Question Image

9 / 33

06050525: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

10 / 33

06050583: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

11 / 33

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

Question Image

12 / 33

06050585: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

Question Image

13 / 33

06050587: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Question Image

14 / 33

06050629: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Question Image

15 / 33

06050022: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

16 / 33

06050059: Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:

Question Image

17 / 33

06050481: Jako řidič vozidla z výhledu:

Question Image

18 / 33

06050073: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

19 / 33

10110001: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

20 / 33

10110009: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

21 / 33

10110011: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

22 / 33

10110028: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

Question Image

23 / 33

10110016: Jako první projede křižovatkou:

Question Image

24 / 33

10110003: Tramvaje č.1 a 2 projedou křižovatkou:

Question Image

25 / 33

11020032: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

Question Image

26 / 33

10110027: Jako poslední projede křižovatkou

Question Image

27 / 33

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

28 / 33

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Question Image

29 / 33

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Question Image

30 / 33

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

Question Image

31 / 33

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

32 / 33

10110043: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

33 / 33

10110044: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

Your score is

The average score is 0%