Řešení křižovatek

V této kapitole online učebnice autoškoly se naučíme rozlišovat, zda se jedná o křižovatku nebo ne. Probereme, s jakým typem křižovatek se můžeme v provozu setkat a samozřejmě si ukážeme, jak vyřešit přednosti u jednotlivých typů křižovatek. Na konkrétních příkladech si rozebereme, v jakém pořadí se budou jednotlivé křižovatky projíždět.

Kdy se nejedná o křižovatku?

Vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci

Jedná se o vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci a proto se nejedná o křižovatku. V tomto případě musí dát zelené vozidlo přednost všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci (modré vozidlo).

Vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci
Vyústění účelové komunikace - polní cesta
Vyústění účelové komunikace s červeným směrovým sloupkem

Připojování do průběžného pruhu

Zelené vozidlo jede v připojovacím pruhu a modré v průběžném. Nejedná se o křižovatku, ale vozidla se musí řídit pravidly o jízdě v jízdních pruzích. V tomto případě zelené vozidlo nesmí ohrozit modré vozidlo, které jede v průběžném pruhu.

Připojování do průběžného pruhu

Jaké máme základní typy křižovatek?

Křižovatka průsečná
Křižovatka styková
Křižovatka odsazená
Křižovatka vidlicová
Křižovatka hvězdicová
Křižovatka okružní

Rozdělení křižovatek podle řešení

Nadřazenost křižovatek

Při řešení křižovatek si musíme nejprve uvědomit, že máme několik typů křižovatek. Na obrázku vlevo jsou jednotlivé typy křižovatek seřazeny do pyramidy podle jejich nadřazenosti. Nejvýše položené jsou křižovatky řízené policisty. To znamená, že na křižovatce, kde se nachází semafory, dopravní značky a řídí provoz policista, se budeme řídit pokyny policisty.

Nadřazenost křižovatek
Nadřazenost semaforu nad stopkou
Nadřazenost semaforu nad stopkou
Nadřazenost světelných signálu nad svislými značkami
Nadřazenost světelných signálů nad svislými značkami

Postup řešení křižovatek

1. krok: zjistím, jestli se jedná o křižovatku

2. krok: zjistím o jaký typ křižovatky se jedná

3. krok: vyřeším nadřazenost typů křižovatek

4. krok: řeším konkrétní typ křižovatky podle příslušných pravidel

Ověř si své znalosti z řešení křižovatek!

0%
0 hlasy, 0 avg
1408

Řešení dopravních situací

1 / 100

08110269: Jak se zachováte v této dopravní situaci?

2 / 100

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

3 / 100

08080016: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?

4 / 100

08080014: Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?

5 / 100

08080010: Na této frekventované pozemní komunikaci jste se zařadili do levého odbočovacího pruhu. Na křižovatce jste zjistili, že jste měli jet vpravo. Jak se zachováte?

6 / 100

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

7 / 100

06060502: Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

8 / 100

06060420: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

9 / 100

06060414: Blížíte se k místu, kde si děti hrají na chodníku. Jak se musíte zachovat?

10 / 100

06060404: Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

11 / 100

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

12 / 100

06060319: Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

13 / 100

06060250: Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?

14 / 100

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

15 / 100

06060248: Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

16 / 100

06060247: Řidič porušuje zákon, pokud přes vyobrazený železniční přejezd přejíždí:

17 / 100

06060246: Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

18 / 100

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

19 / 100

06060047: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

20 / 100

06050629: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

21 / 100

06050609: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

22 / 100

06050589: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

23 / 100

06050587: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

24 / 100

06050586: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

25 / 100

06050585: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

26 / 100

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

27 / 100

06050583: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

28 / 100

06050580: Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

29 / 100

06050579: Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

30 / 100

06050560: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

31 / 100

06050525: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

32 / 100

06050524: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

33 / 100

06050508: Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

34 / 100

06050483: Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

35 / 100

06050481: Jako řidič vozidla z výhledu:

36 / 100

06050306: Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

37 / 100

06050143: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

38 / 100

06050073: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

39 / 100

06050059: Ve vyobrazené dopravní situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Na křižovatce:

40 / 100

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

41 / 100

06050048: Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?

42 / 100

06050024: Jste řidičem vozidla z výhledu. Jaké chování očekáváte od řidiče zeleného vozidla?

43 / 100

06050022: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

44 / 100

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

45 / 100

06040252: Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

46 / 100

06040243: Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

47 / 100

06040205: Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

48 / 100

22100011: Dodržel řidič vozidla z výhledu bezpečnou vzdálenost a nejvyšší dovolenou rychlost?

49 / 100

22100010: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič kamionu při odbočování vpravo

50 / 100

22100009: Dodržel řidič vozidla z výhledu bezpečnou vzdálenost pro případnou náhlou změnu jízdy nebo pád cyklisty?

51 / 100

22100008: Ve vyobrazené dopravní situaci chodkyně na přechodu pro chodce

52 / 100

22100007: S ohledem na defenzivní způsob jízdy řidič vozidla z výhledu:

53 / 100

22100006: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič vozidla z výhledu:

54 / 100

22100005: Ve vyobrazené dopravní situaci:

55 / 100

56 / 100

22100003: Jaká pravidla silničního provozu musíme dodržovat v následující dopravní situaci?

57 / 100

22100002: Ve vyobrazené dopravní situaci:

58 / 100

22100001: Vyhodnoťte nejzávažnější riziko v animaci:

59 / 100

22050031: Řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci:

60 / 100

22050016: Řidič vozidla z výhledu musí ve vyobrazené dopravní situaci:

61 / 100

22050006: S ohledem na defenzivní způsob jízdy řidič vozidla z výhledu:

62 / 100

22050005: Ve vyobrazené dopravní situaci musí řidič vozidla z výhledu:

63 / 100

22050004: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič vozidla z výhledu:

64 / 100

22050003: Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou:

65 / 100

22050002: Ve vyobrazené dopravní situaci:

66 / 100

22050001: Ve vyobrazené dopravní situaci na silnici pro motorová vozidla:

67 / 100

22020034: Řidič červeného vozidla jedoucí po kruhovém objezdu:

68 / 100

22020033: Řidič vozidla z výhledu:

69 / 100

22020021: Řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

70 / 100

22020018: Na vyobrazené dopravní situaci řidič osobního automobilu jedoucí v přímém směru:

71 / 100

22020007: Jak se zachováte na následující křižovatce jako řidič vozidla z výhledu, který odbočuje vlevo?

72 / 100

22020006: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu na následující křižovatce?

73 / 100

22020003: Jako řidič vozidla z výhledu:

74 / 100

22020002: Řidič motorového vozidla z výhledu v dopravní situaci:

75 / 100

22020001: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič:

76 / 100

21100030: Řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

77 / 100

21100028: Řidič vozidla z výhledu je povinen v této situaci

78 / 100

21100026: Na vyobrazeném místě musí řidič:

79 / 100

21100024: Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

80 / 100

21100023: Řidič osobního vozidla odbočujícího ve vyobrazené situaci vlevo:

81 / 100

21100017: Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

82 / 100

21100016: Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

83 / 100

21100013: Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

84 / 100

21100011: Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:

85 / 100

21100010: Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

86 / 100

21100005: Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

87 / 100

11020032: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

88 / 100

10110045: Na této křižovatce

89 / 100

10110044: Řidič vozidla z výhledu

90 / 100

10110043: Řidič vozidla z výhledu

91 / 100

10110028: Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

92 / 100

10110027: Jako poslední projede křižovatkou

93 / 100

10110016: Jako první projede křižovatkou:

94 / 100

10110011: Řidič vozidla z výhledu

95 / 100

10110010: Řidič vozidla z výhledu

96 / 100

10110009: Řidič vozidla z výhledu

97 / 100

10110003: Tramvaje č.1 a 2 projedou křižovatkou:

98 / 100

10110002: Řidič vozidla z výhledu

99 / 100

10110001: Řidič vozidla z výhledu

100 / 100

230301: Řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené křižovatce s kruhovým objezdem:

Your score is

Průměrné skóre je 43%

0%

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel