Řešení křižovatek

V této kapitole online učebnice autoškoly se naučíme rozlišovat, zda se jedná o křižovatku nebo ne. Probereme, s jakým typem křižovatek se můžeme v provozu setkat a samozřejmě si ukážeme, jak vyřešit přednosti u jednotlivých typů křižovatek. Na konkrétních příkladech si rozebereme, v jakém pořadí se budou jednotlivé křižovatky projíždět.

Kdy se nejedná o křižovatku?

Nejedná se o křižovatku

Vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci

Jedná se o vyústění účelové komunikace na pozemní komunikaci a proto se nejedná o křižovatku. V tomto případě musí dát modré vozidlo přednost všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci (zelené vozidlo).

Připojování do průběžného pruhu

Červené vozidlo jede v připojovacím pruhu a modré v průběžném. Nejedná se o křižovatku, ale vozidla se musí řídit pravidly o jízdě v jízdních pruzích. V tomto případě červené vozidlo nesmí ohrozit modré vozidlo, které jede v průběžném pruhu.

Jaké máme základní typy křižovatek?

Křižovatka průsečná
Křižovatka styková
Křižovatka odsazená
Křižovatka vidlicová
Křižovatka okružní

Rozdělení křižovatek podle řešení

Nadřazenost křižovatek

Při řešení křižovatek si musíme nejprve uvědomit, že máme několik typů křižovatek. Na obrázku vlevo jsou jednotlivé typy křižovatek seřazeny do pyramidy podle jejich nadřazenosti. Nejvýše položené jsou křižovatky řízené policisty. To znamená, že na křižovatce, kde se nachází semafory, dopravní značky a řídí provoz policista, se budeme řídit pokyny policisty.

Nadřazenost semaforu nad stopkou
Nadřazenost semaforu nad stopkou
Nadřazenost světelných signálu nad svislými značkami
Nadřazenost světelných signálů nad svislými značkami

Postup řešení křižovatek

Křižovatka bez dopravního značení

Dáváme přednost vozidlům zprava. Při odbočování vlevo dáváme přednost protijedoucím vozidlům. Více informací o křižovatkách bez dopravního značení najdete v samostatné kapitole.

Křižovatka s dopravním značením

Dopravní značení rozlišuje hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. V případě že jsou dvě auta na vedlejší/hlavní a potřebujeme rozhodnout, kdo má přednost, využijeme pravidlo přednosti zprava. Více informací o křižovatkách s dopravním značením naleznete v samostatné kapitole.

Křižovatka řízená semafory

Rozlišujeme různé druhy světelných signálů – plné světelné signály, signály se směrovými šipkami, doplňková šipka, signál pro opuštění křižovatky. Více informací o křižovatkách se semafory naleznete v samostatné kapitole.

Křižovatka řízená policisty

Abychom byli schopni projet křižovatku řízenou policistou, musíme znát pokyny policisty. Více informací o křižovatkách řízené policistou naleznete v samostatné kapitole.

Ověř si své znalosti z řešení křižovatek!

/67

V této části učebnice si můžete procvičit testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Jedná se o testové otázky, které se vztahují k této kapitole učebnice.

Pro absolvování testu se musíte přihlásit:

Přihlášení stávajícího uživatele

Registraci nového uživatele

error: Obsah je chráněný!