Vodorovné značky

Vodorovné značky jsou vyobrazeny na povrchu pozemní komunikace bílou, žlutou, oranžovou nebo modrou barvou. Vyznačují nám nejenom jízdní pruhy, krajnice, ale i přechody a místa pro stání a zastavení. Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.

Názvy vodorovných značek

Podélná čára souvislá

Podélná čára souvislá

Dvojitá podélná čára souvislá

Dvojitá podélná čára souvislá

Podélná čára přerušovaná

Podélná čára přerušovaná

Podélná čára přerušovaná

Podélná čára přerušovaná

Dvojitá podélná čára přerušovaná

Dvojitá podélná čára přerušovaná

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

Příčná čára souvislá

Příčná čára souvislá

Příčná čára souvislá se symbolem "Dej přednost v jízdě!"

Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

Místo pro přecházení

Místo pro přecházení

Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Předběžné šipky

Předběžné šipky

Předběžné šipky

Předběžné šipky

Vyhrazené parkoviště

Vyhrazené parkoviště

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

Zastávka autobusu nebo trolejbusu

Zastávka tramvaje

Žlutá klikatá čára

Žlutá klikatá čára

Žluté zkřížené čáry

Žluté zkřížené čáry

Šikmé rovnoběžné čáry

Šikmé rovnoběžné čáry

Jízdní pruh pro cyklisty

Jízdní pruh pro cyklisty

Optická psychologická brzda

Optická psychologická brzda

Prostor pro cyklisty

Prostor pro cyklisty

Piktogramový koridor pro cyklisty

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
192

Vodorovné značky

1 / 12

06060374: Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny:

2 / 12

22050018: Chodci ve vyobrazené dopravní situaci:

3 / 12

22050017: Jak se zachová řidič vozidla přijíždějící k přechodu pro chodce, kde osoby zjevně hodlají přecházet pozemní komunikaci?

4 / 12

22050007: Dopravní značka na obrázku pro řidiče znamená:

5 / 12

22020032: Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí do garáže u rodinného domu?

6 / 12

22020031: Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí na parkoviště u obchodního domu?

7 / 12

22020013: Může řidič vjet do prostoru označeného vodorovnou dopravní značkou „Žluté zkřížené čáry“, pokud mu dopravní situace za touto plochou neumožňuje pokračovat v jízdě?

8 / 12

21100032: S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

9 / 12

21100027: Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

10 / 12

21100021: Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

11 / 12

21100020: Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

12 / 12

21100019: Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 87%

0%

3 komentáře u „Vodorovné značky“

Napsat komentář