Dopravní situace z testových otázek

Od října roku 2021 se nacházejí v oficiálních testových otázkách ministerstva dopravy 3d animace představující dopravní situace, se kterými se můžeme setkat v reálném provozu. Níže naleznete uvedené animace s vysvětlením situace a správnou odpovědí na testovou otázku. 

22100001: Vyhodnoťte nejzávažnější riziko v animaci

Vysvětlení situace: Vozidlo z výhledu předjíždí před křižovatkou cyklistu a následně na křižovatce odbočuje vpravo. V pravém bočním zpětném zrcátku můžeme vidět přijíždějícího cyklistu do křižovatku, na kterého si musíme dát pozor.

22100002: Kdo má v následující dopravní situaci přednost

Vysvětlení situace: Vozidlo z výhledu přijíždí ke sněhové závěji a musí přejet do levého jízdního pruhu. Při přejíždění do levého jízdního pruhu nesmí ohrozit ani omezit vozidlo, které v daném jízdním pruhu jede.

22100003: Jaká pravidla silničního provozu musíme dodržovat v následující dopravní situaci

Vysvětlení situace: Vozidlo z výhledu najíždí do obytné zóny a proto musí dodržovat maximální rychlost 20 km/hod. Při výjezdu z obytné zóny musí dát přednost všem účastníkům silničního provozu.

22020001: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič

Vysvětlení situace: Vozidlo z výhledu se nachází v obci za snížené viditelnosti a musí si dát pozor na chodce, kteří v obci nemusí mít na sobě retroflexní prvky a nejsou v některých situacích zřetelně viditelní.

22020002: Řidič motorového vozidla z výhledu v dopravní situaci

Vysvětlení situace: Vozidlo z výhledu odbočuje vpravo a přejíždí vyhrazený jízdní pruh pro autobusy. Musí si dát pozor, aby neohrozil nebo neomezil autobus jedoucí ve vyhrazeném jízdním pruhu.

22020003: Jako řidič vozidla z výhledu:

Vysvětlení situace: I když se nacházím na hlavní pozemní komunikaci, tak musím předvídat možná rizika. Protijedoucí vozidlo se vyhýbá vozidlu a proto vozidlo z výhledu raději zpomalí a vyhne se tak možnému střetu.

22050001: Ve vyobrazené dopravní situaci na silnici pro motorová vozidla:

Vysvětlení situace: Řidič vozidla z výhledu přijíždí ke koloně vozidel a musí už při příjezdu do této kolony vytvářet tzv. záchranářskou uličku. V místě vzniku kolony se nacházejí pouze dva jízdní pruhy v jednom směru a proto vozidla v levém pruhu uhýbají vlevo a vozidla v pravém pruhu vpravo.

22050002: Ve vyobrazené dopravní situaci:

Vysvětlení situace: Při jízdě podél zaparkovaných vozidel je zapotřebí být neustále na pozoru a počítat například s možností otevření dveří u některého z automobilů. 

22050003: Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou:

Vysvětlení situace: V této dopravní situaci by motocyklista neměl vozidla předjíždět nebo objíždět. U cyklisty je to povoleno mimo situaci kdy vozidlo odbočuje doprava a dává znamení o změně směru jízdy.

22050004: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič vozidla z výhledu:

Vysvětlení situace: Jedná se o velice nebezpečnou situaci. Motocyklista špatně odhadl vzdálenost potřebnou pro předjíždění nákladního automobilu a ohrozil vozidlo z výhledu. Vozidlo z výhledu při odbočování vlevo má povinnost najet si co nejvíce vlevo ve svém jízdním pruhu, ale v tomto případě aby se vyhnul srážce s motocyklistou, tak se uhýbá k pravému okraji vozovky.

22050005: Ve vyobrazené dopravní situaci musí řidič vozidla z výhledu:

Vysvětlení situace: V provozu je vždy zapotřebí předvídat, co asi ostatní účastníci budou dělat. Proto když vidím autobus v zastávce, tak předpokládám možné vběhnutí chodců do vozovky.

22050006: S ohledem na defenzivní způsob jízdy řidič vozidla z výhledu:

Vysvětlení situace: Přes stojící autobus v zastávce není dostatečně vidět do křižovatky a proto je zapotřebí předvídat a případně upravit rychlost, aby byl řidič schopný vozidlo případě potřeby zastavit.

Napsat komentář