Provoz na dálnici

Související dopravní značení

Výklad zákona

§35 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km.h-1. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km.h-1. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.

§35 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.

§35 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Zákaz provozu podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla správce komunikace oprávněně užitá při její správě a údržbě.

§36 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidiči je na dálnici zakázáno

  1. zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání podle § 26 odst. 3 musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, musí řidič umístit trojúhelník podle § 26 odst. 3,
  2. otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen.

§36 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km.h-1, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu.

§36 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.

§36 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy.

§37 zákona č. 361/2000 Sb.: Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto zákona.

§38 zákona č. 361/2000 Sb.: Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06050514

1 / 1

06050514: Na silnici pro motorová vozidla:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060199

1 / 1

06060199: Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je zastavení a stání dovoleno:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06050363

1 / 1

06050363: Při jízdě na dálnici:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060469

1 / 1

06060469: Řidiči je na dálnici a na silnici pro motorová vozidla zakázáno:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060108

1 / 1

06060108: Ustanovení o provozu na dálnici platí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060376

1 / 1

06060376: Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060375

1 / 1

06060375: Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060069

1 / 1

06060069: Během jízdy na dálnici mimo obec se ukázalo, že s Vaším vozidlem ve stoupání nelze dosáhnout rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po dálnici?

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060067

1 / 1

06060067: Dojde-li během jízdy na dálnici na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060109

1 / 1

06060109: Vjíždět na dálnici a vyjíždět z dálnice smí řidič:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060378

1 / 1

06060378: Řidič smí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla vjíždět a z nich vyjíždět:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na