Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky se vyskytují společně s ostatními svislými dopravními značkami a upřesňují nebo doplňují jejich význam. Jedná se o značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru s bílým pozadím a černým nápisem nebo symbolem.

Názvy dodatkových tabulek

Popis dodatkových tabulek

Počet

Počet

 • Vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.
Tvar křižovatky

Tvar křižovatky

 • Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
Tvar křižovatky

Tvar křižovatky

 • Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
Vzdálenost

Vzdálenost

 • Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Tvar křižovatky

Tvar křižovatky

 • Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky.
Tvar dvou křižovatek

Tvar dvou křižovatek

 • Tabulka vyznačuje skutečný tvar dvou nebo více po sobě následujících křižovatek a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
Vzdálenost

Vzdálenost

 • Tabulka se používá spolu se značkou „Dej přednost v jízdě!“ jako předběžná ke značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a vyznačuje vzdálenost k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.
Délka úseku

Délka úseku

 • Tabulka vyznačuje délku úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
Největší povolená hmotnost

Největší povolená hmotnost

 • Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. 
 • U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
Směrová šipka pro směr přímo

Směrová šipka pro směr přímo

 • Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
Za mokra (za deště)

Za mokra (za deště)

 • Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.
Začátek úseku

Začátek úseku

 • Tabulka vyznačuje začátek úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
Směrová šipka pro odbočení

Směrová šipka pro odbočení

 • Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
Konec úseku

Konec úseku

 • Tabulka vyznačuje konec úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
Průběh úseku

Průběh úseku

 • Tabulka vyznačuje průběh úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
Úsek platnosti

Úsek platnosti

 • Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Úsek platnosti

Úsek platnosti

 • Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

 • Tabulka vyznačuje tvar křížení pozemní komunikace s dráhou a používá se zejména v případě ostrého úhlu tohoto křížení.
Druh vozidla

Druh vozidla

 • Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. 
 • K vyznačení druhů vozidel se užívají zejména příslušné určené symboly.
S časovým poplatkem

S časovým poplatkem

 • Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem.
 • Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
Bez časového poplatku

Bez časového poplatku

 • Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem. 
 • Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
S mýtným

S mýtným

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.

Bez mýtného

Bez mýtného

 • Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno mýtným. 
 • Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.
S časovým poplatkem a mýtným

S časovým poplatkem a mýtným

 • Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. 
 • Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným.
Bez časového poplatku a mýtného

Bez časového poplatku a mýtného

 • Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.
 • Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.
Jízda cyklistů v protisměru

Jízda cyklistů v protisměru

 • Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Jednosměrný provoz“, informuje řidiče o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. 
 • Této skutečnosti musí řidič přizpůsobit své chování, zejména stanovenou mu povinnost neohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (cyklisty).
Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Vjezd cyklistů v protisměru povolen

 • Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.
Text nebo symbol

Text nebo symbol

 • Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.
 • Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.
 • Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Povolený směr jízdy cyklistů

Povolený směr jízdy cyklistů

 • Tabulka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.
Kategorie tunelu

Kategorie tunelu

 • Tabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. 
 • Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jiného právního předpisu. Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.
Tranzit

Tranzit

 • Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.
Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Nedostatečný průjezdní profil vozovky

 • Tabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.
Vzdálenost k příští čerpací stanici

Vzdálenost k příští čerpací stanici

 • Tabulka doplňuje zpravidla značku „Návěst před odpočívkou“ a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.

Ověř si své znalosti!

/4
Test autoškola

Dodatkové tabulky

06050381: Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje úsek platnosti dopravní značky, pod kterou je umístěna:

06050347: Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje dopravní značka, pod kterou je tato tabulka umístěna:

211123: Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat

220240: Řidič osobního automobilu na nejbližší křižovatce:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 74%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!