Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky se vyskytují společně s ostatními svislými dopravními značkami a upřesňují nebo doplňují jejich význam. Jedná se o značky čtvercového nebo obdélníkového tvaru s bílým pozadím a černým nápisem nebo symbolem.

Názvy dodatkových tabulek

Největší povolená hmotnost

Největší povolená hmotnost

Za mokra (za deště)

Za mokra (za deště)

Směrová šipka pro směr přímo

Směrová šipka pro směr přímo

Směrová šipka pro odbočení

Směrová šipka pro odbočení

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

Bez časového poplatku

Bez časového poplatku

Bez časového poplatku a mýtného

Bez časového poplatku a mýtného

S časovým poplatkem a mýtným

S časovým poplatkem a mýtným

Jízda cyklistů v protisměru

Jízda cyklistů v protisměru

Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Povolený směr jízdy cyklistů

Povolený směr jízdy cyklistů

Vzdálenost k příští čerpací stanici

Vzdálenost k příští čerpací stanici

Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
181

Dodatkové tabulky

1 / 6

06050381: Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje úsek platnosti dopravní značky, pod kterou je umístěna:

2 / 6

06050347: Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje dopravní značka, pod kterou je tato tabulka umístěna:

3 / 6

22020022: Na nejbližší křižovatce řidič osobního vozidla z výhledu:

4 / 6

22020005: Řidič osobního automobilu na nejbližší křižovatce:

5 / 6

21100031: Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat

6 / 6

230304: Řidič vozidla s největší povolenou hmotností 18 000 kg do úseku komunikace vyznačeného touto dopravní značkou s dodatkovou tabulkou TRANZIT:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 73%

0%

Napsat komentář