Dodatkové tabulky

Názvy dodatkových tabulek

Popis dodatkových tabulek

Počet

Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.

Tvar křižovatky

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

Tvar křižovatky

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

Vzdálenost

Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Tvar křižovatky

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky.

Tvar dvou křižovatek

Tabulka vyznačuje skutečný tvar dvou nebo více po sobě následujících křižovatek a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

Vzdálenost

Tabulka se používá spolu se značkou „Dej přednost v jízdě!“ jako předběžná ke značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a vyznačuje vzdálenost k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.

Délka úseku

Tabulka vyznačuje délku úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

Největší povolená hmotnost

Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

Směrová šipka pro směr přímo

Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.

Za mokra (za deště)

Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.

Začátek úseku

Tabulka vyznačuje začátek úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

Směrová šipka pro odbočení

Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.

Konec úseku

Tabulka vyznačuje konec úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

Průběh úseku

Tabulka vyznačuje průběh úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

Úsek platnosti

Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Úsek platnosti

Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

Tabulka vyznačuje tvar křížení pozemní komunikace s dráhou a používá se zejména v případě ostrého úhlu tohoto křížení.

Druh vozidla

Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. K vyznačení druhů vozidel se užívají zejména příslušné určené symboly.

S časovým poplatkem

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.

Bez časového poplatku

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.

S mýtným

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.

Bez mýtného

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.

S časovým poplatkem a mýtným

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným.

Bez časového poplatku a mýtného

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.

Jízda cyklistů v protisměru

Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Jednosměrný provoz“, informuje řidiče o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. Této skutečnosti musí řidič přizpůsobit své chování, zejména stanovenou mu povinnost neohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (cyklisty).

Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.

Text nebo symbol

Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Povolený směr jízdy cyklistů

Tabulka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.

Kategorie tunelu

Tabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jiného právního předpisu. Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.

Tranzit

Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.

Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Tabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.

Vzdálenost k příští čerpací stanici

Tabulka doplňuje zpravidla značku „Návěst před odpočívkou“ a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na