Postup první pomoci

V případě dopravní nehody může být poskytnutí první pomoci životně důležité. Proto je důležité, aby každý řidič věděl, jak správně jednat v případě nouze. Tato kapitola učebnice autoškoly se bude věnovat postupům první pomoci v případě dopravní nehody. Budeme se zabývat základními kroky, jako je zajištění bezpečnosti místa nehody, zavolání záchranné služby a poskytnutí první pomoci postiženým osobám. Doufáme, že tato učebnice poskytne důležité znalosti a praktické dovednosti pro správnou reakci v případě dopravní nehody.

Kdo musí první pomoc poskytnout?

První pomoc je povinen poskytnout každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. V případě neposkytnutí první pomoci hrozí trestní postih s možností nepodmíněného odnětí svobody. 

Na jaká telefonní čísla můžu zavolat?

Záchranná služba

155

Hasiči

150

Policie

158

Tísňové volání

112

Jaké informace bych měl záchranářům předat?

Jak zjistím, že člověk dýchá?

Jak zjistím, že je člověk v bezvědomí?

Ověř si své znalosti!

0%
0 hlasy, 0 avg
210

První pomoc

1 / 9

09040014: Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:

2 / 9

06060268: Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

3 / 9

06050284: První pomoc je povinen poskytnout:

4 / 9

11020028: Poraněný je v bezvědomí a dýchá. Jakou pomoc mu poskytnete?

5 / 9

11020020: Jak zjistíte stav vědomí pacienta:

6 / 9

11020018: Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc:

7 / 9

11020016: Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet. Jak budete postupovat:

8 / 9

11020012: Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:

9 / 9

11020001: Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?

Your score is

Průměrné skóre je 89%

0%

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel