Postup první pomoci

Díky zvládnutí základů první pomoci můžete někomu zachránit život. Nikdy nevíte, kdy se ocitnete v situaci, kdy budete tyto základy potřebovat. Následně oceníte, když budete vědět, na jaké číslo zavolat a jak postupovat při první pomoci.

Kdo musí první pomoc poskytnout?

První pomoc je povinen poskytnout každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. V případě neposkytnutí první pomoci hrozí trestní postih s možností nepodmíněného odnětí svobody. 

Na jaká telefonní čísla můžu zavolat?

Záchranná služba

155

Hasiči

150

Policie

158

Tísňové volání

112

Jaké informace bych měl záchranářům předat?

Jak zjistím, že člověk dýchá?

Jak zjistím, že je člověk v bezvědomí?

Ověř si své znalosti!

/9
Test autoškola

První pomoc

06050284:První pomoc je povinen poskytnout:

06060268: Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

09040014: Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:

11020018: Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc:

11020020: Jak zjistíte stav vědomí pacienta:

11020028: Poraněný je v bezvědomí a dýchá. Jakou pomoc mu poskytnete?

11020001: Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?

11020012: Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:

11020016: Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet. Jak budete postupovat:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 91%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!