Postup první pomoci

V případě dopravní nehody může být poskytnutí první pomoci životně důležité. Proto je důležité, aby každý řidič věděl, jak správně jednat v případě nouze. Tato kapitola učebnice autoškoly se bude věnovat postupům první pomoci v případě dopravní nehody. Budeme se zabývat základními kroky, jako je zajištění bezpečnosti místa nehody, zavolání záchranné služby a poskytnutí první pomoci postiženým osobám. Doufáme, že tato učebnice poskytne důležité znalosti a praktické dovednosti pro správnou reakci v případě dopravní nehody.

Kdo musí první pomoc poskytnout?

První pomoc je povinen poskytnout každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. V případě neposkytnutí první pomoci hrozí trestní postih s možností nepodmíněného odnětí svobody. 

Na jaká telefonní čísla můžu zavolat?

Záchranná služba

155

Hasiči

150

Policie

158

Tísňové volání

112

Jaké informace bych měl záchranářům předat?

Jak zjistím, že člověk dýchá?

Jak zjistím, že je člověk v bezvědomí?

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
109

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Napsat komentář