Příkazové značky

Příkazové značky jsou specifické díky kruhovému tvaru s modrým pozadím a bílým nápisem nebo symbolem. Přikazují nám například, jakým směrem máme jet, určuje stezky pro cyklisty nebo přikazuje nasazení sněhových řetězů. Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.

Názvy příkazových značek

Přikázaný směr jízdy přímo

Přikázaný směr jízdy vpravo

Přikázaný směr jízdy vlevo

Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

Přikázaný směr jízdy zde vpravo​

Přikázaný směr jízdy zde vlevo

Přikázaný směr objíždění vpravo

Přikázaný směr objíždění vlevo

Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy - konec

Nejnižší dovolená rychlost

Konec nejnižší dovolené ryhlosti

Konec stezky pro chodce

Stezka pro cyklisty

Konec stezky pro cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty společná

Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

Stezka pro jezdce na zvířeti

Konec stezky pro jezdce na zvířeti

Přikázaný jízdní pruh

Konec přikázaného jízdního pruhu

Rozsviť světla - konec

Konec jiného příkazu

Ověř si své znalosti!

/13
Test autoškola

Příkazové značky

06050461: Tato značka znamená:

06060235

Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí:

06060254: Na křižovatce označené touto dopravní značkou:

08100094

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet rychlostí 25 km/h :

06060303: Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

06050074: Vyobrazená dopravní značka:

16010016

Vyberte dopravní značku „Nejnižší dovolená rychlost“, která řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

16010017

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:

06060307

Řidič vozidla z výhledu:

06060419

Za první skupinou dopravní značek:

211041:Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:

211139: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně

211160: Jakou minimální hloubku hlavních dezénových drážek nebo zářezů u zimních pneumatik musí mít řidič vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti za touto dopravní značkou?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 81%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!