Příkazové značky

Příkazové značky jsou specifické díky kruhovému tvaru s modrým pozadím a bílým nápisem nebo symbolem. Přikazují nám například, jakým směrem máme jet, určuje stezky pro cyklisty nebo přikazuje nasazení sněhových řetězů. Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.

Názvy příkazových značek

Přikázaný směr jízdy přímo

Přikázaný směr jízdy přímo

Přikázaný směr jízdy vpravo

Přikázaný směr jízdy vpravo

Přikázaný směr jízdy vlevo

Přikázaný směr jízdy vlevo

Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

Přikázaný směr jízdy zde vpravo​

Přikázaný směr jízdy zde vpravo

Přikázaný směr jízdy zde vlevo

Přikázaný směr jízdy zde vlevo

Přikázaný směr objíždění vpravo

Přikázaný směr objíždění vpravo

Přikázaný směr objíždění vlevo

Přikázaný směr objíždění vlevo

Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy - konec

Sněhové řetězy - konec

Nejnižší dovolená rychlost

Nejnižší dovolená rychlost

Konec nejnižší dovolené ryhlosti

Konec nejnižší dovolené rychlosti

Konec stezky pro chodce

Konec stezky pro chodce

Stezka pro cyklisty

Stezka pro cyklisty

Konec stezky pro cyklisty

Konec stezky pro cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty společná

Stezka pro chodce a cyklisty společná

Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

Stezka pro jezdce na zvířeti

Stezka pro jezdce na zvířeti

Konec stezky pro jezdce na zvířeti

Konec stezky pro jezdce na zvířeti

Přikázaný jízdní pruh

Přikázaný jízdní pruh

Konec přikázaného jízdního pruhu

Konec přikázaného jízdního pruhu

Rozsviť světla - konec

Rozsviť světla - konec

Konec jiného příkazu

Konec jiného příkazu

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
19

Příkazové značky

1 / 12

06060419: Za první skupinou dopravních značek:

2 / 12

06060307: Řidič vozidla z výhledu:

3 / 12

06060303: Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

4 / 12

06060254: Na křižovatce označené touto dopravní značkou:

5 / 12

06060235: Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí:

6 / 12

06050461: Tato značka znamená:

7 / 12

06050074: Vyobrazená dopravní značka:

8 / 12

21100034: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně

9 / 12

16010017: Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:

10 / 12

16010016: Vyberte dopravní značku „Nejnižší dovolená rychlost“, která řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

11 / 12

21100035: Jakou minimální hloubku hlavních dezénových drážek nebo zářezů u zimních pneumatik musí mít řidič vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti za touto dopravní značkou?

12 / 12

21100026: Na vyobrazeném místě musí řidič:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 87%

0%

Napsat komentář