Příkazové značky

Příkazové značky jsou specifické díky kruhovému tvaru s modrým pozadím a bílým nápisem nebo symbolem. Přikazují nám například, jakým směrem máme jet, určuje stezky pro cyklisty nebo přikazuje nasazení sněhových řetězů. Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.

Názvy příkazových značek

Popis příkazových značek

Kruhový objezd

Kruhový objezd

 • Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených.
 • Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.
Přikázaný směr jízdy přímo

Přikázaný směr jízdy přímo

 • Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.
Přikázaný směr jízdy vlevo

Přikázaný směr jízdy vlevo

 • Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo.
Přikázaný směr jízdy vpravo

Přikázaný směr jízdy vpravo

 • Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo.
Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

 • Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vpravo.
Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

 • Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vlevo.
Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

 • Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo a vlevo.
Přikázaný směr jízdy zde vpravo

Přikázaný směr jízdy zde vpravo​

 • Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou.
Přikázaný směr jízdy zde vlevo

Přikázaný směr jízdy zde vlevo

 • Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.
Přikázaný směr objíždění vpravo

Přikázaný směr objíždění vpravo

 • Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo.
Přikázaný směr objíždění vlevo

Přikázaný směr objíždění vlevo

 • Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vlevo.
Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

 • Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo nebo vlevo.
Sněhové řetězy

Sněhové řetězy

 • Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola.
 • Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.
Sněhové řetězy - konec

Sněhové řetězy - konec

 • Značka ukončuje platnost příkazové značky „Sněhové řetězy“.
Nejnižší dovolená rychlost

Nejnižší dovolená rychlost

 • Značka řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.
 • Okolností pro nedodržení nejnižší dovolené rychlosti jízdy je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.
Konec nejnižší dovolené rychlosti

Konec nejnižší dovolené ryhlosti

 • Značka ukončuje platnost značky „Nejnižší dovolená rychlost“.
Stezka pro chodce

Stezka pro chodce

 • Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
 • Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod.
 • Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.
Konec stezky pro chodce

Konec stezky pro chodce

 • Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce“.
Stezka pro cyklisty

Stezka pro cyklisty

 • Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. 
 • Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na osobním přeopravníku. 
 • Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
Konec stezky pro cyklisty

Konec stezky pro cyklisty

 • Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro cyklisty“.
Stezka pro chodce a cyklisty společná

Stezka pro chodce a cyklisty společná

 • Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. 
 • Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. 
 • Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
 • Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.
Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

 • Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty společná“.
Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

 • Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. 
 • Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. 
 • Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
 • Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení, objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání.
Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

 • Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“.
Stezka pro jezdce na zvířeti

Stezka pro jezdce na zvířeti

 • Značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. 
 • Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. 
 • Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je jejich užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
Konec stezky pro jezdce na zvířeti

Konec stezky pro jezdce na zvířeti

 • Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro jezdce na zvířeti“.
Přikázaný jízdní pruh

Přikázaný jízdní pruh

 • Značka přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. 
 • Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen.
 • V případě přikázaného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný určený symbol nebo vhodný nápis.
Konec přikázaného jízdního pruhu

Konec přikázaného jízdního pruhu

 • Značka ukončuje platnost značky „Přikázaný jízdní pruh“.
Rozsviť světla

Rozsviť světla

 • Značka přikazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.
Rozsviť světla - konec

Rozsviť světla - konec

 • Značka ukončuje platnost značky „Rozsviť světla“. 
 • Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Jiný příkaz

Jiný příkaz

 • Značka ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou příkazovou značkou.
 • Příkaz je vyjádřen vhodným nápisem na značce, například „Cyklisto, sesedni z kola“, „Přejdi na druhou stranu“ apod.
Konec jiného příkazu

Konec jiného příkazu

 • Značka ukončuje platnost příslušně značky „Jiný příkaz“.
Zimní výbava

Zimní výbava

 • Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
 • Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
Zimní výbava - konec

Zimní výbava - konec

 • Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.

Ověř si své znalosti!

/13

Příkazové značky

06050461: Tato značka znamená:

Question Image

06060235

Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí:

Question Image

06060254: Na křižovatce označené touto dopravní značkou:

Question Image

08100094

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet rychlostí 25 km/h :

Question Image

06060303: Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06050074: Vyobrazená dopravní značka:

Question Image

16010016

Vyberte dopravní značku „Nejnižší dovolená rychlost“, která řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

Question Image

16010017

Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:

Question Image

06060307

Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

06060419

Za první skupinou dopravní značek:

Question Image

211041:Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:

Question Image

211139: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně

Question Image

211160: Jakou minimální hloubku hlavních dezénových drážek nebo zářezů u zimních pneumatik musí mít řidič vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti za touto dopravní značkou?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments