Značky upravující přednost

Značky upravující přednost jsou pro řidiče velice důležité z toho důvodu, že rozlišují hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. Díky tomu můžou řidiči na křižovatkách s dopravním značením určit, kdo má na dané křižovatce přednost.

Názvy značek upravující přednost

Popis značek upravující přednost

Hlavní pozemní komunikace
Hlavní pozemní komunikace

Hlavní pozemní komunikace

 • Značka označuje zejména v obci hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo složitější křižovatky.
Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

 • Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. 
 • Na značce může být znázorněno i jen levé levé připojení nebo pravé pravé připojení připojení. 
 • V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.
Konec hlavní pozemní komunikace

Konec hlavní pozemní komunikace

 • Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.
Dej přednost v jízdě!

Dej přednost v jízdě!

 • Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci.
 • Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.
Stůj, dej přednost v jízdě!

Stůj, dej přednost v jízdě!

 • Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě.
 • Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.
 • Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.
Dej přednost v jízdě tramvaji!

Dej přednost v jízdě tramvaji!

 • Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.
Přednost před protijedoucími vozidly

Přednost před protijedoucími vozidly

 • Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případě, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout.
 • Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka „Přednost protijedoucích vozidel“.
Přednost protijedoucích vozidel

Přednost protijedoucích vozidel

 • Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

Ověř si své znalosti!

/15
Test autoškola

Značky upravující přednost

06040194

Tato dopravní značka označuje:

06060258

Tato dopravní značka:

06060296

Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

06060306

Za touto dopravní značkou řidič:

06060313

Nejbližší dopravní značka:

06060314

Řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce za první dopravní značkou:

06060325: Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

08120016

Řidič vozidla z výhledu:

15120002

Tato dopravní značka:

16010011

Jestliže je vyobrazená dopravní značka umístěna na pozemní komunikaci u křižovatky a není doplněna vodorovnou příčnou čárou souvislou s nápisem „STOP“:

06050361

Která z vyobrazených dopravních značek označuje hlavní pozemní komunikaci.

16010010

Která značka nepatří do skupiny značek výstražných?

10040037

Na obrázku není znázorněna dopravní značka:

16010014

Tato dopravní značka upravuje:

211068: Tato dopravní značka:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 85%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!