Značky upravující přednost

Názvy značek upravující přednost

Popis značek upravující přednost

Hlavní pozemní komunikace
Hlavní pozemní komunikace

Značka označuje zejména v obci hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo složitější křižovatky.

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé
levé připojení nebo pravé pravé připojení připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.

Konec hlavní pozemní komunikace

Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.

Dej přednost v jízdě!

Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci.
Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.

Stůj, dej přednost v jízdě!

Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě.
Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.
Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.

Dej přednost v jízdě tramvaji!

Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.

Přednost před protijedoucími vozidly

Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případě, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout.
Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka „Přednost protijedoucích vozidel“.

Přednost protijedoucích vozidel

Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

Ověř si své znalosti!

/13

Dopravní značky upravující přednost

1 / 13

06060258

Tato dopravní značka:

Question Image

2 / 13

06060296

Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

Question Image

3 / 13

06060300

Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek:

Question Image

4 / 13

06060313

Nejbližší dopravní značka:

Question Image

5 / 13

06060314

Řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce za první dopravní značkou:

Question Image

6 / 13

06060325

Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

Question Image

7 / 13

08120016

Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

8 / 13

08120017

Řidič vozidla z výhledu:

Question Image

9 / 13

10040037

Na obrázku není znázorněna dopravní značka:

Question Image

10 / 13

15120002

Tato dopravní značka:

Question Image

11 / 13

16010011

Jestliže je vyobrazená dopravní značka umístěna na pozemní komunikaci u křižovatky a není doplněna vodorovnou příčnou čárou souvislou s nápisem „STOP“:

Question Image

12 / 13

06040194

Tato dopravní značka označuje:

Question Image

13 / 13

06060306

Za touto dopravní značkou řidič:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na