Značky upravující přednost

Značky upravující přednost jsou pro řidiče velice důležité z toho důvodu, že rozlišují hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. Díky tomu můžou řidiči na křižovatkách s dopravním značením určit, kdo má na dané křižovatce přednost.

Popis značek upravující přednost

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

 • Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci.
 • Na značce může být znázorněno i jen levé připojení nebo pravé připojení.
 • V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.

Hlavní pozemní komunikace

 • Značka označuje zejména v obci hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo složitější křižovatky.

Konec hlavní pozemní komunikace

 • Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.

Dej přednost v jízdě!

 • Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci.
 • Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.

Dej přednost v jízdě tramvaji!

 • Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.

Stůj, dej přednost v jízdě!

 • Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě.
 • Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.
 • Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.

Přednost protijedoucích vozidel

 • Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

Přednost před protijedoucími vozidly

 • Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případě, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout.
 • Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka „Přednost protijedoucích vozidel“.

Ověř si své znalosti!

0%
0 hlasy, 0 avg
488

Značky upravující přednost

1 / 22

08120016: Řidič vozidla z výhledu:

2 / 22

06060325: Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

3 / 22

06060314: Řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce za první dopravní značkou:

4 / 22

06060313: Nejbližší dopravní značka:

5 / 22

06060306: Za touto dopravní značkou řidič:

6 / 22

06060296: Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

7 / 22

06060258: Tato dopravní značka:

8 / 22

06050361: Která z vyobrazených dopravních značek označuje hlavní pozemní komunikaci.

9 / 22

06040194: Tato dopravní značka označuje:

10 / 22

22050022: Řidič osobního vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci:

11 / 22

21100015: Tato dopravní značka:

12 / 22

16010014: Tato dopravní značka upravuje:

13 / 22

16010011: Jestliže je vyobrazená dopravní značka umístěna na pozemní komunikaci u křižovatky a není doplněna vodorovnou příčnou čárou souvislou s nápisem „STOP“:

14 / 22

16010010: Která značka nepatří do skupiny značek výstražných?

15 / 22

15120002: Tato dopravní značka:

16 / 22

10040037: Na obrázku není znázorněna dopravní značka:

17 / 22

2403001: Co se rozumí pod pojmem „defenzivní jízda“?

18 / 22

2403002: Jaká je maximální povolená konstrukční rychlost elektrokoloběžky, kterou je možno řídit bez řidičského oprávnění?

19 / 22

2403003: Je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup (1,5 m resp. 1m) při míjení cyklisty, který se pohybuje stejným směrem ve vyhrazeném jízdním pruhu?

20 / 22

2403004: Jakým způsobem může ovlivnit výhled z vozidla sloupek mezi čelnim sklem a bočním oknem?

21 / 22

2403005: Můžete od řidiče motocyklu s označením „L“ (žák autoškoly), který je v dalším vozidle doprovázen učitelem, očekávat, že se při řízení dopustí nějaké chyby, například nedání přednosti v jízdě?

22 / 22

2403044: Musí ve vyobrazené dopravní situaci řidič vozidla z výhledu zastavit před jednokolejným železničním přejezdem?

Your score is

Průměrné skóre je 78%

0%

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel