Výstražné značky

Výstražné dopravní značky upozorňují řidiče na dopravní situace, které by nemuseli předvídat. Díky tomu mohou dopředu upravit svou rychlost jízdy a mohou být na danou situaci připraveni. Převážná většina výstražných značek jsou trojúhelníkového tvaru s červeným okrajem a bílým vnitřkem. Zpravidla se výstražné značky umisťují před označovaným místem 100 až 250 m mimo obec a v obci 50 až 100 m.

Názvy výstražných značek

Dvojitá zatáčka, první vpravo

Dvojitá zatáčka, první vpravo

Dvojitá zatáčka, první vlevo

Dvojitá zatáčka, první vlevo

Křižovatka s kruhovým objezdem

Křižovatka s kruhovým objezdem

Nebezpečné klesání

Nebezpečné klesání

Nebezpečné stoupání

Nebezpečné stoupání

Zúžená vozovka z obou stran

Zúžená vozovka z obou stran

Zúžená vozovka z jedné strany

Zúžená vozovka z jedné strany

Provoz v obou směrech

Provoz v obou směrech

Světelné signály

Světelné signály

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

Osoby na osobních přepravcích

Osoby na osobních přepravnících

Nebezpečná krajnice

Nebezpečná krajnice

Železniční přejezd se závorami

Železniční přejezd se závorami

Železniční přejezd bez závor

Železniční přejezd bez závor

Návěstní deska (240 m)

Návěstní deska (240 m)

Návěstní deska (160 m)

Návěstní deska (160 m)

Návěstní deska (80 m)

Návěstní deska (80 m)

Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
126

Výstražné značky

1 / 73

08120015: Tato dopravní značka upozorňuje na:

2 / 73

06060475: Tato značka označuje:

3 / 73

06060407: Ve vyobrazené situaci:

4 / 73

06060399: V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:

5 / 73

06060302: Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte:

6 / 73

06060233: Tato značka upozorňuje na:

7 / 73

06060160: Tato dopravní značka upozorňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích:

8 / 73

06060059: Tato dopravní značka:

9 / 73

06060058: Tato dopravní značka:

10 / 73

06060057: Tato dopravní značka:

11 / 73

06060056: Tato výstražná dopravní značka upozorňuje řidiče:

12 / 73

06060055: Tato výstražná dopravní značka:

13 / 73

06060053: Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost?

14 / 73

06050627: Tato značka upozorňuje řidiče:

15 / 73

06050626: Tato dopravní značka:

16 / 73

06050625: Tato dopravní značka:

17 / 73

06050624: Tato dopravní značka:

18 / 73

06050551: Tato dopravní značka upozorňuje:

19 / 73

06050550: Tato dopravní značka znamená:

20 / 73

06050452: Tato značka:

21 / 73

06050451: Tato dopravní značka upozorňuje na:

22 / 73

06050449: Tato značka:

23 / 73

06050446: Tato výstražná dopravní značka upozorňuje na:

24 / 73

06050390: Tato dopravní značka řidiče:

25 / 73

06050375: Tato dopravní značka:

26 / 73

06050374: Tato dopravní značka:

27 / 73

06050295: Tato dopravní značka:

28 / 73

06050277: Tato dopravní značka:

29 / 73

06050225: Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

30 / 73

06050224: Tato dopravní značka:

31 / 73

06050223: Tato dopravní značka:

32 / 73

06050222: Tato dopravní značka:

33 / 73

06050221: Tato dopravní značka:

34 / 73

06050219: Tato výstražná dopravní značka:

35 / 73

06050218: Tato dopravní značka upozorňuje:

36 / 73

06050217: Tato dopravní značka:

37 / 73

06050216: Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

38 / 73

06050215: Tato dopravní značka:

39 / 73

06050214: Tato dopravní značka:

40 / 73

06050213: Tato dopravní značka upozorňuje na:

41 / 73

06050212: Tato dopravní značka:

42 / 73

06050211: Tato dopravní značka:

43 / 73

06050210: Tato dopravní značka:

44 / 73

06050209: Tato dopravní značka:

45 / 73

06050208: Tato dopravní značka:

46 / 73

06050207: Tato dopravní značka:

47 / 73

06050206: Tato dopravní značka:

48 / 73

06050205: Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace:

49 / 73

06050204: Tato dopravní značka:

50 / 73

06050203: Tato dopravní značka:

51 / 73

06050202: Tato dopravní značka:

52 / 73

06050201: Tato dopravní značka:

53 / 73

06050200: Tato dopravní značka:

54 / 73

06050156: Tato značka upozorňuje na:

55 / 73

06040193: Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?

56 / 73

22050029: Tato dopravní značka upozorňuje na:

57 / 73

22050028: Tato dopravní značka:

58 / 73

22050026: Tato dopravní značka upozorňuje řidiče na:

59 / 73

22050021: Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na:

60 / 73

22050013: Tato dopravní značka:

61 / 73

22020030: Tato svislá dopravní značka upozorňuje:

62 / 73

22020029: Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na:

63 / 73

22020011: Od místa vyobrazených dopravních značek platí že:

64 / 73

22020008: Tato dopravní značka:

65 / 73

16010008: Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

66 / 73

16010006: Která z vyobrazených dopravních značek upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

67 / 73

16010005: Co vám říká tato dopravní značka?

68 / 73

16010004: Co vám říká tato dopravní značka?

69 / 73

16010003: S čím musíte počítat v místě označeném touto dopravní značkou?

70 / 73

16010002: Která značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

71 / 73

15120004: Tato výstražná dopravní značka:

72 / 73

11040007: Tato značka upozorňuje:

73 / 73

22050023: Řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci v obci:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 71%

0%

Napsat komentář