Znamení o změně směru jízdy

Znamení o změně směru jízdy je základním dorozumívacím prostředkem mezi dvěma řidiči vozidel. Řidiči si tak dávají vědět například, kam bude vozidlo odbočovat nebo že bude objíždět nějakou překážku. Spousta řidičů neví, v jakých situacích dávat znamení o změně směru jízdy a v jakých situacích směrovky naopak nepoužívat. V této kapitole si projdeme, jak dávat správně používat „blinkry“ na kruhovém objezdu, v případě objíždění cyklisty nebo jiné překážky. Jako další zajímavost si uvedeme, jak postupovat v případě, že nám směrové světla nefungují nebo je na vozidle vůbec nemáme. 

Související dopravní značení

Výklad zákona

§30 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Znamení o změně směru jízdy musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Kdy musím dávat znamení o změně směru jízdy?

Znamení o změně směru jízdy - bezpečnost provozu

Zelené vozidlo jede rovně ale pro jistotu dá znamení o změně směru jízdy, aby bylo jasné, že nepokračuje po hlavní pozemní komunikaci.

§30 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Znamení o změně směru jízdy musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.

Znamení o změně směru jízdy - pozdě

Když dá modré vozidlo včas znamení o změně směru jízdy, může zelené vozidlo vjet do křižovatky dříve a zvýší se tak plynulost provozu.

Znamení o změně směru jízdy - příliš brzo

Zelené vozidlo chce odbočit doprava na druhé odbočce, ale tím že dává znamení o změně směru jízdy příliš brzo, vypadá to, že bude odbočovat na první odbočce.

§30 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné například pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti, musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou. Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.

§30 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nezaujme místo v jízdním pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.

Znamení o změně směru jízdy - přejíždění do pruhu

Zelené vozidlo předjelo modré a zapomnělo vypnout směrová světla. Tím pádem si řidič růžového vozidla myslí, že bude zelené vozidlo přejíždět do levého pruhu. Zelené vozidlo však stále jede v prostředním jízdním pruhu a zpomaluje tak provoz.

§30 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

Znamení o změně směru jízdy - kruhový objezd

Modré vozidlo najíždí na kruhový objezd a tím pádem nedává znamení o změně směru jízdy. Naopak červené vozidlo kruhový objezd opouští a proto musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Ověř si své znalosti!

/5

Znamení o změně směru jízdy

06040297: Řidič při vyjíždění z kruhového objezdu:

06050360: Řidič odbočující z kruhového objezdu:

06060135: Znamení o změně směru jízdy paží se dává:

06060189: Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu:

11040003: Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné, například pro šířku nákladu, musí se dávat znamení o změně směru jízdy:

Your score is

The average score is 0%

0%

Související videa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments