Znamení o změně směru jízdy

Znamení o změně směru jízdy je základním dorozumívacím prostředkem mezi dvěma řidiči vozidel. Řidiči si tak dávají vědět například, kam bude vozidlo odbočovat nebo že bude objíždět nějakou překážku. Spousta řidičů neví, v jakých situacích dávat znamení o změně směru jízdy a v jakých situacích směrovky naopak nepoužívat. V této kapitole si projdeme, jak dávat správně používat „blinkry“ na kruhovém objezdu, v případě objíždění cyklisty nebo jiné překážky. Jako další zajímavost si uvedeme, jak postupovat v případě, že nám směrové světla nefungují nebo je na vozidle vůbec nemáme. 

Související dopravní značení

Přikázaný směr jízdy vlevo
Přikázaný směr jízdy vlevo
Přikázaný směr jízdy vpravo
Přikázaný směr jízdy vpravo
Přikázaný směr objíždění vpravo
Přikázaný směr objíždění vpravo
Přikázaný směr objíždění vlevo
Přikázaný směr objíždění vlevo
Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo
Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo
Kruhový objezd
Kruhový objezd

Výklad zákona

§30 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Znamení o změně směru jízdy musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Kdy musím dávat znamení o změně směru jízdy

Znamení o změně směru jízdy - bezpečnost provozu

Zelené vozidlo jede rovně ale pro jistotu dá znamení o změně směru jízdy, aby bylo jasné, že nepokračuje po hlavní pozemní komunikaci.

Směrovky z důvodu bezpečnosti
Znamení o změně směru jízdy - bezpečnost provozu

§30 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Znamení o změně směru jízdy musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.

Znamení o změně směru jízdy - příliš pozdě

Když dá modré vozidlo včas znamení o změně směru jízdy, může zelené vozidlo vjet do křižovatky dříve a zvýší se tak plynulost provozu.

Znamení o změně směru jízdy - příliš pozdě

Znamení o změně směru jízdy - příliš brzo

Zelené vozidlo chce odbočit doprava na druhé odbočce, ale tím že dává znamení o změně směru jízdy příliš brzo, vypadá to, že bude odbočovat na první odbočce.

Znamení o změně směru jízdy - příliš brzo

§30 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné například pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti, musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou. Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.

Znamení o změně směru jízdy při poruše

§30 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nezaujme místo v jízdním pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.

Ponechání znamení o změně směru jízdy

Zelené vozidlo předjelo modré a zapomnělo vypnout směrová světla. Tím pádem si řidič růžového vozidla myslí, že bude zelené vozidlo přejíždět do levého pruhu. Zelené vozidlo však stále jede v prostředním jízdním pruhu a zpomaluje tak provoz.

Směrovky při přejíždění do pruhu
Ponechání znamení o změně směru jízdy

§30 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

Znamení o změně směru jízdy na kruhovém objezdu

Modré vozidlo najíždí na kruhový objezd a tím pádem nedává znamení o změně směru jízdy. Naopak červené vozidlo kruhový objezd opouští a proto musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Znamení o změně směru jízdy na kruhovém objezdu

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
320

Znamení o změně směru jízdy

1 / 6

06060136: Ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích:

2 / 6

22050008: Zastavuje-li řidič u okraje pozemní komunikace:

3 / 6

06060135: Znamení o změně směru jízdy paží se dává:

4 / 6

06050360: Řidič odbočující z kruhového objezdu:

5 / 6

21100025: Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě po hlavní pozemní komunikaci. Přitom:

6 / 6

11040003: Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné, například pro šířku nákladu, musí se dávat znamení o změně směru jízdy:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 80%

0%

Související videa

Napsat komentář