Vlečení vozidel

Související dopravní značení

Výklad zákona

§34 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1.

Rychlost při vlečení vozidla

Při vlečení vozidla je maximální povolené rychlost 60 km/hod.

§34 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.:  Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy.

Vlečení vozidla na laně

Na obrázku vleče modré vozidlo zelené na laně. Zelené vozidlo musí mít v pořádku brzy a řízení. V opačném případě nesmím zelené vozidlo na laně vléci.

§34 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.:  Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla.

Vlečení vozidla na tyči

Na obrázku jsou dvě situace. V první situaci má vlečené vozidlo v pořádku brzdy i řízení a tím pádem může být vlečeno na tyči. V druhém případě vlečené vozidlo nemá v pořádku brzdy. Aby ho mohlo modré vozidlo vléct na tyči musí být okamžitá hmotnost modrého vozidla vyšší než okamžitá hmotnost vlečeného vozidla.

§34 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.:  Při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm).

Délka lana a tyče při vlečení

Na obrázku jsou znázorněny dvě situace. V první situaci vleče modré vozidlo zelené na tyči, jejíž délka je v rozmezí 1 až 6 m. V druhé situaci modré vozidlo vleče zelené na laně o délce 2,5 m až 6 m.

§34 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy.

§34 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Vlečení více než jednoho motorového vozidla nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motocykl bez postranního vozíku a moped se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.

§34 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Autobus nebo motorové vozidlo vlečené pomocí zvláštního zařízení se smí vléci jen bez přepravovaných osob.

§34 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.

§34 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.: Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060134

1 / 1

06060134: Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060471

1 / 1

06060471: U vlečeného vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvícena:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06050564

1 / 1

06050564: Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na