Vlečení vozidel

Informace ohledně správného způsobu vlečení vozidel můžou být nezbytné v případě technické závady nebo dopravní nehody. V těchto situacích je důležité vědět, jak vozidlo připojit, jaké jsou povinnosti řidiče vlečeného vozidla a jak se chovat na silnici při vlečení. Správný způsob vlečení vozidla zvyšuje bezpečnost na silnici a pomáhá minimalizovat rizika spojená s provozem na silnici.

Výklad zákona

§34 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vlečení motorového vozidla je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1.

Rychlost při vlečení vozidla

Při vlečení vozidla je maximální povolená rychlost 60 km/hod.

Maximální rychlost při vlečení vozidla
Rychlost při vlečení vozidla
§34 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidloje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy.

Vlečení vozidel na laně

Na obrázku vleče modré vozidlo zelené na laně. Zelené vozidlo musí mít v pořádku brzy a řízení. V opačném případě nesmím zelené vozidlo na laně vléci.

Vlečení vozidel na laně
§34 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidloje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla.

Vlečení vozidla na tyči a laně

Na obrázku jsou dvě situace. V první situaci má vlečené vozidlo v pořádku brzdy i řízení a tím pádem může být vlečeno na tyči. V druhém případě vlečené vozidlo nemá v pořádku brzdy. Aby ho mohlo modré vozidlo vléct na tyči musí být okamžitá hmotnost modrého vozidla vyšší než okamžitá hmotnost vlečeného vozidla.

Vlečení vozidla na tyči a laně
§34 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.:  Při vlečení motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm).

Parametry lana a tyče při vlečení

Na obrázku jsou znázorněny dvě situace. V první situaci vleče modré vozidlo zelené na tyči, jejíž délka je v rozmezí 1 až 6 m. V druhé situaci modré vozidlo vleče zelené na laně o délce 2,5 m až 6 m.

Délka lana a tyče při vlečení
Parametry lana a tyče při vlečení

§34 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy.

§34 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Vlečení více než jednoho motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motocykl bez postranního vozíku a moped se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.
§34 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Autobus nebo motorové vozidloje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus vlečené pomocí zvláštního zařízení se smí vléci jen bez přepravovaných osob.

§34 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.

§34 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.: Za snížené viditelnosti je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
288

Vlečení vozidel

1 / 7

06060471: U vlečeného vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvícena:

2 / 7

06060134: Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí:

3 / 7

06050564: Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla:

4 / 7

06050498: Motocykl bez postranního vozíku:

5 / 7

06050491: Motocykl s postranním vozíkem:

6 / 7

06050489: Moped:

7 / 7

230313: Smí se s nákladním automobilem s okamžitou hmotností 12 000 kg vléci na tyči nákladní automobil, který má poruchu na brzdovém systému a má okamžitou hmotností 15 000 kg?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 78%

0%

Související videa

Napsat komentář