Vlečení vozidel

Související dopravní značení

Výklad zákona

Rychlost při vlečení vozidla

§34 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vlečení motorového vozidla je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1.

Při vlečení vozidla je maximální povolené rychlost 60 km/hod.

Vlečení vozidel na laně

§34 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidloje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy.

Na obrázku vleče modré vozidlo zelené na laně. Zelené vozidlo musí mít v pořádku brzy a řízení. V opačném případě nesmím zelené vozidlo na laně vléci.

Vlečení vozidel na tyči a na laně

§34 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Motorové vozidloje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla.

Vlečení vozidla na tyči

Na obrázku jsou dvě situace. V první situaci má vlečené vozidlo v pořádku brzdy i řízení a tím pádem může být vlečeno na tyči. V druhém případě vlečené vozidlo nemá v pořádku brzdy. Aby ho mohlo modré vozidlo vléct na tyči musí být okamžitá hmotnost modrého vozidla vyšší než okamžitá hmotnost vlečeného vozidla.

Parametry lana a tyče při vlečení

§34 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.:  Při vlečení motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm).

Na obrázku jsou znázorněny dvě situace. V první situaci vleče modré vozidlo zelené na tyči, jejíž délka je v rozmezí 1 až 6 m. V druhé situaci modré vozidlo vleče zelené na laně o délce 2,5 m až 6 m.

Způsob dorozumívání při vlečení

§34 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy.

Vlečení vozidel s přívěsem

§34 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Vlečení více než jednoho motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motocykl bez postranního vozíku a moped se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.

Vlečení autobusu

§34 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Autobus nebo motorové vozidloje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus vlečené pomocí zvláštního zařízení se smí vléci jen bez přepravovaných osob.

Rozsvícená světla při vlečení vozidel

§34 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.: U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.

Vlečení vozidel při snížené viditelnosti

§34 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.: Za snížené viditelnosti je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.

Ověř si své znalosti!

/6

V této části učebnice si můžete procvičit testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Jedná se o testové otázky, které se vztahují k této kapitole učebnice.

Pro absolvování testu se musíte přihlásit:

Přihlášení stávajícího uživatele

Registraci nového uživatele

Související videa

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
error: Obsah je chráněný!