Vymezení základních pojmů

V této kapitole si projdeme základní pojmy, se kterými se budeme v průběhu kapitol předpisů o provozu vozidel setkávat. Pochopením těchto pojmů se snadněji zorientujete v probírané problematice předpisů o provozu vozidel.

Výklad zákona

Účastník provozu na pozemních komunikacích

Provozovatel vozidla

Průvodce vedených nebo hnaných zvířat

Průvodce hnaných zvířat

Řidič

Vozka

Potahové vozidlo
Koňský povoz bez vozky

Vozidlo

Motorové vozidlo

Nemotorové vozidlo

Jízdní souprava

Osobní automobil s přívěsem
Osobní automobil s obytným vozem
Autobus s přívěsem
Nákladní automobil s přívěsem

Chodec

Vozidlo hromadné dopravy

Autobus
Trolejbus
Tramvaj

Nesmět ohrozit

Nesmět omezit

Stát

Zastavit

Zastavit vozidlo

Dát přednost v jízdě

Dálnice

Dálnice
Dálnice
Konec dálnice
Konec dálnice

Silnice pro motorová vozidla

Silnice pro motorová vozidla
Silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla

Jízdní pruh

Průběžný pruh

Průběžný pruh vyznačen žluto-černým šrafováním

Odbočovací pruh

Odbočovací pruh
Odbočovací pruh vyznačen žluto-černě

Připojovací pruh

Připojovací pruh vyznačen žluto-černě

Krajnice

Křižovatka

Křižovatka průsečná
Křižovatka styková
Křižovatka okružní
Křižovatka odsazená
Vyústění polní cesty na pozemní komunikaci = NENÍ KŘIŽOVATKA
Křižovatka vidlicová

Hranice křižovatky

Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou
Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou a symbolem dej přednost v jízdě
Hranice křižovatky s příčnou čárou souvislou a nápisem STOP
Hranice křižovatky bez vodorovného dopravního značení

Křižovatka s řízeným provozem

Křižovatka s řízeným provozem

Tramvajový pás

Tramvajový pás vyznačen žluto-černým šrafováním

Železniční přejezd

Železniční přejezd se závorami
Železniční přejezd se závorami
Železniční přejezd bez závor
Železniční přejezd bez závor
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Obec

Obec
Obec
Konec obce
Konec obce

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce
Přechod pro chodce
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Překážka provozu na pozemních komunikacích

Snížená viditelnost

Doklad totožnosti

Obvyklé bydliště

Zádržný bezpečnostní systém

Dětská autosedačka

Celostátní dopravní informační systém

Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Kolonou vozidel

Kolona vozidel

Osobní technický prostředek

Seqway
Jezdec na přepravníku

Přípojné vozidlo

Mezinárodní silniční doprava

Defenzivní způsob jízdy

Silniční doprava pro cizí potřeby

Silniční linková osobní doprava

Okružní jízda

Kombinovaná doprava

Historické vozidlo

Přestavba silničního vozidla

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
526

Vymezení základních pojmů

1 / 102

08120026: Za přestavbu silničního vozidla se považuje:

2 / 102

08120025: Přestavbou silničního vozidla je:

3 / 102

06060252: Historickým vozidlem je:

4 / 102

06060251: Historickým vozidlem je:

5 / 102

08100011: Silniční linkovou osobní dopravou se rozumí:

6 / 102

08100004: Silniční dopravou pro cizí potřeby se rozumí:

7 / 102

06050442: Mezinárodní silniční doprava je:

8 / 102

06050439: Přípojné vozidlo je:

9 / 102

10040030: Za kombinovanou dopravu se považuje systém přepravy při kterém:

10 / 102

10040006: Za okružní jízdu se považuje:

11 / 102

08080032: Krajnice je část povrchu pozemní komunikace:

12 / 102

06060467: Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

13 / 102

06060394: Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

14 / 102

06060393: Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

15 / 102

06060392: Připojovací pruh je:

16 / 102

06060386: Nemotorové vozidlo je:

17 / 102

06060381: Silnice pro motorová vozidla je:

18 / 102

06060342: Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

19 / 102

06060327: Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

20 / 102

06060323: Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

21 / 102

06060212: Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

22 / 102

06060079: Vozidlo hromadné dopravy osob je:

23 / 102

06060072: Zastavit znamená:

24 / 102

06060071: Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

25 / 102

06050638: Za křižovatku se nepovažuje:

26 / 102

06050419: Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

27 / 102

06050415: Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

28 / 102

06050414: Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

29 / 102

06050412: Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

30 / 102

06050410: Dát přednost v jízdě znamená:

31 / 102

06050409: Stát znamená:

32 / 102

06050402: Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

33 / 102

06050401: Provozovatel vozidla je:

34 / 102

11080027: Kolonou vozidel se rozumí:

35 / 102

11080026: Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje

36 / 102

11080013: „Nesmět ohrozit“ znamená:

37 / 102

11080011: Nesmět ohrozit znamená povinnost:

38 / 102

11080010: Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby:

39 / 102

11080009: Nesmět omezit znamená povinnost:

40 / 102

11080008: Nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby:

41 / 102

11080007: „Nesmět omezit“ znamená:

42 / 102

11080006: „Nesmět omezit“ znamená:

43 / 102

11040001: Křižovatka je místo:

44 / 102

10060111: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

45 / 102

10060062: „Celostátní dopravní informační systém“:

46 / 102

10060061: „Celostátní dopravní informační systém“:

47 / 102

10060060: „Přechod pro chodce“:

48 / 102

10060059: „Přechod pro chodce“:

49 / 102

10060058: „Přechod pro chodce“:

50 / 102

10060057: „Železniční přejezd“:

51 / 102

10060056: „Železniční přejezd“:

52 / 102

10060055: „Průběžný pruh“:

53 / 102

10060054: „Průběžný pruh“:

54 / 102

10060053: „Krajnice“:

55 / 102

10060052: „Krajnice“:

56 / 102

10060051: „Krajnice“:

57 / 102

10060050: „Krajnice“:

58 / 102

10060049: „Jízdní pruh“ je část vozovky:

59 / 102

10060048: „Dálnice“:

60 / 102

10060047: „Dálnice“:

61 / 102

10060046: „Zastavit vozidlo“ znamená:

62 / 102

10060045: „Stát“ znamená:

63 / 102

10060044: „Stát“ znamená:

64 / 102

10060043: „Stát“ znamená:

65 / 102

10060041: „Jízdní souprava“:

66 / 102

10060040: „Jízdní souprava“:

67 / 102

10060039: „Motorové vozidlo“:

68 / 102

10060038: „Motorové vozidlo“:

69 / 102

10060037: „Vozka“:

70 / 102

10060036: „Účastník provozu na pozemních komunikacích“:

71 / 102

10060035: „Chodec“:

72 / 102

10060034: „Nemotorové vozidlo“:

73 / 102

10060033: „Vozidlo“:

74 / 102

10060032: „Řidič“ je:

75 / 102

10060031: „Řidič“ je:

76 / 102

10060030: „Přejezd pro cyklisty“:

77 / 102

10060029: „Nemotorové vozidlo“ je:

78 / 102

10060028: „Doklad totožnosti“:

79 / 102

10060027: „Doklad totožnosti“:

80 / 102

10060026: „Obec“:

81 / 102

10060025: „Tramvajový pás“:

82 / 102

10060024: „Tramvajový pás“:

83 / 102

10060023: „Křižovatka“:

84 / 102

10060022: „Křižovatka“:

85 / 102

10060021: „Křižovatka“:

86 / 102

10060020: „Připojovací pruh“:

87 / 102

10060019: „Připojovací pruh“:

88 / 102

10060018: „Připojovací pruh“:

89 / 102

10060017: „Silnice pro motorová vozidla“:

90 / 102

10060016: „Silnice pro motorová vozidla“:

91 / 102

10060015: „Silnice pro motorová vozidla“:

92 / 102

10060014: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

93 / 102

10060013: „Zastavit vozidlo“ znamená:

94 / 102

10060012: „Zastavit vozidlo“ znamená:

95 / 102

10060011: „Obec“:

96 / 102

10060010: „Zastavit“ znamená:

97 / 102

10060008: „Zastavit“ znamená:

98 / 102

10060007: „Zastavit“ znamená:

99 / 102

10060002: „Chodec“:

100 / 102

10060001: „Řidič“ je:

101 / 102

06060483: Co se rozumí pod pojmem „defenzivní způsob jízdy“?

102 / 102

06060015: Historické vozidlo:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 71%

0%

Napsat komentář