Signál s červeným světlem „Stůj!“

Informace o dopravní značce

Využití značky v praxi

Napsat komentář