Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Informace o dopravní značce