Signál pro cyklisty se znamením „Stůj!“

Informace o dopravní značce