Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty

Informace o dopravní značce

Využití značky v praxi