Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Informace o dopravní značce