Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Informace o dopravní značce

Využití značky v praxi

Napsat komentář