Návěstní deska (240 m)

Informace o dopravní značce