Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Informace o dopravní značce

Využití značky v praxi

Napsat komentář