Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Informace o dopravní značce