Nebezpečí smyku

Informace o dopravní značce

Využití značky v praxi