Způsob organizace práce při provozování dopravy dopravními prostředky

Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s:

Maximální doba řízení

Příklady rozdělení bezpečnostních přestávek

Označení při poruše vozidla

Nakládání a vykládání přepravovaného nákladu

Označení pracoviště

Odstavování dopravního prostředku

Otáčení nebo couvání

Výstup na ložnou plochu

Kontrola spojení závěsného zařízení